Novosti

ZUV HGP poslao sedam primjedbi Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova

s1 1

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojba (ZUV HGP) uputila je sedam temeljnih primjedbe na “Nacrt operativnoga plana Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU”…

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojba (ZUV HGP) uputila je sedam temeljnih primjedbe na “Nacrt operativnoga plana Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU”, čija je vrijednost gotovo 7 milijardi eura, u kojima, uz ostalo, navode da hrvatski ratni vojni invalidi nisu uključeni u prioritete u dobivanje sredstva iz fondova EU, a koja se usmjeravaju na stambeno zbrinjavanje srpskih izbjeglica i povratnika, te da se Nacrtom izjednačava žrtvu i agresora.

Veterani zato pozivaju predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskoga sabora, saborski Odbor za branitelje, saborske zastupnike, hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, političke stranke, vjerske zajednice i druge relevantne članove hrvatskoga društva da upozore Vladu RH i tvorce Operativnog programa kako bi prekinuli diskriminaciju i ponižavanje hrvatskih branitelja.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” je planski dokument za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, ukupne ‘indikativne’ vrijednosti od 6,881 milijardi eura, a obuhvaća ulaganja za koje će Hrvatska koristiti sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) za razdoblje od 2014. do 2020.

Prioriteti u ulaganju EU sredstva su – jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovna konkurentnost, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, klimatske promjene i upravljanje rizicima, zaštita okoliša i održivost resursa, povezanost i mobilnost, socijalno uključivanje i zdravlje, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje te tehnička pomoć.

Idućeg ponedjeljka, 10. studenoga, održavaju se zadnje konzultacije o prijedlogu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2014.-2020., a prijave na konzultacije traju do srijede, 5. studenoga.

Na konzultacije su pozvani predstavnici jedinica regionalnih i lokalnih samouprava, predstavnici privatnog sektora, socijalnih partnera, civilnog društva te akademske zajednice

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojba uputio je Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova sedam načelnih primjedbi na Nacrt operativnog plana Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., čija je vrijednost gotovo 7 milijardi eura:

(1) Nacrt je hrvatskoj javnosti dan na uvid samo na engleskom jeziku;

(2) Nacrtom se izjednačavaju žrtva i agresor;

(3) Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) se ne uključuju u investicijske prioritete;

(4) Sredstva iz strukturno-investicijskih fondova EU usmjeravaju na stambeno zbrinjavanje srpskih izbjeglica i povratnika, a na štetu digniteta i dostojanstva hrvatskih branitelja i HRVI;

(5)- Sadržaj Nacrta nije u skladu s vrijednostima Deklaracije o Domovinskom ratu;

(6) Veteransko-dnevni centri koji su zamišljeni kao socijalne usluge u lokalnoj zajednici izvan sustava cjelovite veteransko zdravstvene administracije i infrastrukture nisu prihvatljivi;

(7) Primarna djelatnost Ministarstva branitelja su branitelji i stradalnici Domovinskog rata, stoga se E-sustav Ministarstva branitelja treba zvati E-HRVATSKI VETERANI, a ne E-INCLUSION

Obrazlažući primjedbe Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojba ocjenjuje kako je nekorektno da je Nacrt – dokument od 488 stranica, objavljen samo na engleskom jeziku i dan na javnu raspravu, a na hrvatskom jeziku objavljen je tek sažetak u obliku jedne jedine tablice.

Tvrde da se Nacrtom izjednačavaju žrtva i agresor, jer se u cijelom tekstu Domovinski rat spominje na “nejasan i relativizirajući način i u duhu podjele krivnje za rat”. Tako je, kako ističu, “minirano područje RH” karakterizirano kao “posljedica Domovinskog rata iz ranih 90-ih”, a ne kao posljedica velikosrpske agresije i okupacije hrvatskoga državnog teritorija. Domovinski rat naziva se i “rušilačkim”, a dokument sadrži različita razdoblja trajanja “rata”, što po mišljenju ZUVHGP-a, dokazuje neznanje i nemaran odnos prema temeljima moderne hrvatske države.

Za ZUVHGP je neprihvatljivo da Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) i hrvatski branitelji nisu prepoznati kao ciljana društvena skupina za poboljšanje zdravstvene njege. Oni se, kako navode, ne uključuju u investicijske prioritete jer ih dokument potpuno ignorira.

“Iz dokumenta je vidljiva skandalozna činjenica da Hrvatska ne planira iskoristiti sredstva EU za aktivnosti kojima bi se utemeljila cjelovita i sustavna veteranska zdravstvena administracija s pratećom infrastrukturom, radi poboljšanja učinkovitosti i pristupa zdravstvenoj njezi za desetke tisuća HRVI-a i bolesnih hrvatskih branitelja”, navode veterani i dodaju kako Hrvatska u okviru financijske perspektive 2014.-2020. ima na raspolaganju 376,5 milijuna eura za izgradnju zdravstvene i socijalne infrastrukture.

“Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata traže investicijska ulaganja u veteranske bolnice ili u bolnice ‘prijatelje’ hrvatskih veterana te u bolnice koje branitelji prepoznaju kao svoje, poput vukovarske bolnice”, navodi ZUVHGP te naglašavaju važnost da se unutar prioriteta uključe i hrvatski ratni vojni invalidi, odnosno hrvatski branitelji.

Veterani ističu kako se Nacrtom sredstva iz strukturno-investicijskih fondova EU usmjeravaju na stambeno zbrinjavanje srpskih izbjeglica i povratnika, a na štetu digniteta i dostojanstva hrvatskih branitelja i HRVI-a. Dok se potpuno ignorira ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu za zdravstvene potrebe HRVI-a, po mišljenju veterana, velikodušno se pristupa rješavanju stambenoga pitanja srpskih povratnika i izbjeglica. Podsjećaju kako će se za potrebe stambenoga zbrinjavanja proglašenih marginalnih zajednica odvojiti 100 milijuna eura iz EU sredstava.

“Uz marginalnu zajednicu srpskih izbjeglica i povratnika, kao druge dvije marginalne zajednice koje će se stambeno zbrinjavati iz EU sredstava proglašeni su branitelji i Romi”, navode veterani te ističu kako su jedino Romi u nacionalnim i europskim političkim i pravnim okvirima priznati kao marginalna zajednica. Branitelji navode da je u dokumentima Hrvatska “samovoljno i lažno” proglasila hrvatske branitelje, srpske izbjeglice i povratnike kao još dvije marginalne zajednice s istim mogućnostima na stambeno zbrinjavanje.

Ponižavajuće je, kako navode, i da se manipulira institutom hrvatskog branitelja tako da ih se koristi kao alibi za potrebe stambenoga zbrinjavanja srpskih izbjeglica i povratnike na štetu stvarnih marginalnih zajednica. Kada se država odluči dati prednost stambenom zbrinjavanju dijela svojih građana na temelju etničke pripadnosti, to je smatraju veterani, primjer diskriminacijskoga ponašanja države prema svim ostalim građanima koji nemaju traženu (ciljanu) etničku pripadnost.

Sadržaj Nacrta nije u skladu ni s vrijednostima Deklaracije o Domovinskom ratu jer, kako navode, Operativni program izravno krši Deklaraciju u kojoj stoji da je Hrvatska vodila pravedan i legitiman, obrambeni i osloboditeljski, a ne agresivni i osvajački te je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.

Nacrt krši Deklaraciju i u dijelu u kojem stoji kako će Hrvatska, u skladu s temeljnim načelima pravednosti i solidarnosti u okviru materijalnih mogućnosti, osigurati svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata punu zaštitu, dostojanstvo i skrb, navode iz ZUVHGP-a. Veterani zato ocjenjuju kako im se Nacrtom “prodaje maglu” i nudi “jedno veliko ništa”.

Podsjetivši da su hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata “primarna djelatnost Ministarstva branitelja” smatraju kako se i e-sustav Ministarstva branitelja treba zvati e-hrvatskiveterani, a ne e-inclusion/uključenost, kako se to predlaže u Nacrtu. Zbog svega navednoga ZUVHGP smatra kako se radi o smišljenoj, duboko nedobronamjernoj i intenzivnoj diskriminaciji hrvatskih branitelja, koju provode Vlada i tvorci Operativnog programa.

Iz Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojba ističu da je jedan od razloga prosvjeda ratnih vojnih invalida, hrvatskih branitelja i ratnih veterana, koji već 15. dan prosvjeduju ispred Ministarstva branitelja u Zagrebu, i to što udrugama branitelja nije bilo omogućeno sudjelovanja u izradi programskih dokumenata vezano uz EU fondove za razdoblje 2014.-2020., dok su, s druge strane djelatnici Ministarstva dopustili da se dogode “propusti” u izradi tog Nacrta, na štetu hrvatskih branitelja, ratnih stradalnika i Domovinskog rata.

O autoru

Braniteljski

Portal Braniteljski.hr posvećen je i namijenjen svim braniteljima Domovinskog rata te onima koji žele naučiti nešto više o procesu koji je doveo do osamostaljenja i stvaranja neovisne Republike Hrvatske.