Dobro je znati Izdvojeno

Žene u Izraelskim obrambenim snagama

Jedna od specifičnosti izraelske vojske je vojna obaveza za žene. Izrael je jedina država koja ima takvu obavezu. Njom su obavezane sve žene u rasponu od 16 do 26 godina starosti. Takva obveza za žene proizlazi iz načela Izraelskih obrambenih snaga (IDF) kao nacionalne vojske i podupire stvaranje osjećaja kako čitava nacija doprinosi sigurnosti njihove zemlje. Predviđeni vojni rok za žene iznosi godinu i devet mjeseci, dok za muškarce vojni rok iznosi tri godine. Mogu biti pošteđene udane žene, žene s djecom, trudnice i žene koje smatraju da je aktivnost u vojsci u sukobu s njihovim religijskim uvjerenjima. U tom slučaju žene taj period koji bi provele služeći u vojsci, izdvoje za dobrovoljni rad u bolnicama, staračkim domovima, radu s potrebitom djecom i slično.

Ipak, od 2012. raste broj žena na borbenim funkcijama u vojsci. Žene čine oko 34% ukupnog broja vojnika, 52% pozicija časnika, a dostupno im je 92% položaja u Izraelskim obrambenim snagama. To su brojevi s kojima se ne može usporediti niti jedna svjetska vojna snaga. Što se religijskog sastava ženskog dijela u vojsci tiče, zapažen je porast udjela žena predstavnica modernog ortodoksnog judaizma. Njih je 2010. bilo 935, a 2017. godine već ih je bilo oko 2 500.

Već u osnovnoj školi, djevojke se upoznaju s kulturom vojske i njihovim obilježjima. Vrlo mlade već znaju što obilježava koja beretka, što znači određena boja uniforme i čizama te što je potrebno kako bi se priključile pojedinom korpusu ili jedinici.

Žene su sastavni član IDF-a od njegovog osnutka 1948. godine tijekom Rata za neovisnost. Do sredine devedesetih godina prošloga stoljeća žene nisu imale pristup svim mjestima u IDF-u. U početku su uglavnom obavljale administrativne poslove ili radile kao instruktori u različitim poljima. Tek se od sredine devedesetih, a posebno od  žalbe Alice Miller čiji je slučaj rješavan na Vrhovnom sudu, počela mijenjati politika koja do tada nije zapravo dopuštala ženama pristup borbenim pozicijama. Tom promjenom počele su se ženama otvarati prvo pilotske pozicije, a zatim i pozicije borbenih vojnika u različitim Specijalnim snagama. Amandmanom o jednakosti se Zakon o obrambenoj službi dopunio pravom da žene u IDF-u imaju jednako pravo na položaje i uloge u IDF-u kao i muškarci. Od tada su žene postale članicama brojnih elitnih jedinica izraelske vojske. U mornaričkim snagama je za sudjelovanje žena značajna 2015. godina kada je na mjesto zapovjednika pomorskog borbenog plovila došla 24-godišnja Or Cohen. Unatoč načelu jednakosti, ženama nije predviđeno mjesto na aktivnim frontama u pravoj borbi. Takva praksa je uvedena pozivajući se na mjerljivo slabije fizičke sposobnosti žena i moralna načela u IDF-u, npr. da nikako nije isto zamisliti vojnikinju i vojnika kao zarobljenika neprijateljskih snaga te da treba isključiti tu mogućnost. Tako žene ne sudjeluju na linijama fronti u ratnim sukobima iako se obučavaju za borbu i stječu zvanja koja stječu i muškarci. Zabilježeni su brojni pokušaji razbijanja takvih barijera, ali uglavnom zbog fizičkih razloga su bili neuspješni. Isprobana je integracija žena u jedinicu za potragu i spašavanje, ali je utvrđeno kako su nastala brojna fizička oštećenja zbog povećanog napora. Djevojke koje su integrirane u protuzračne jedinice su također imale brojne fizičke poteškoće zbog dugih pješačenja te su proživljavale čak za 30% više stresa od muškaraca u toj jedinici. Ipak, široki spektar pozicija u Izraelskim obrambenim snagama je i dalje otvoren za žene i one obavljaju veliki broj dužnosti unutar IDF-a u različitim sektorima.

Iako su odavno prisutne i sve ih je više u IDF-u, boravak žena u izraelskoj vojsci prate još uvijek neriješena praktična pitanja čije se rješavanje svako nekoliko ponovo pokreće. Većinom su to pitanja etičkih načela ponašanja i uopće mogućnosti suživota u mješovitim jedinicama IDF-a, prvenstveno vezano uz religijski svjetonazor vojnikinja i vojnika. Paralelno s porastom mogućnosti za žene u IDF-u, porastao je i broj ortodoksno religioznih vojnika. Veliki broj takvih religioznih muških vojnika je u elitnim jedinicama te često odbijaju služiti zajedno sa ženama zbog svojih religijskih svjetonazora. S ciljem da se riješe ovakvi problemi i sukob interesa, IDF je 2002. godine uveo regulacijsko pravilo. U tom dokumentu se uvode pravila ponašanja i odvojenog života za žene i muškarce kao i privilegije za religiozne vojnike prema kojima ih se izuzima iz određenih aktivnosti koje podrazumijevaju izvršavanje zadaća zajedno sa ženama vojnikinjama. Kasnije, zbog mnogih žalbi žena prema kojima ih regulativni zakon diskriminira, IDF ga je ukinuo. 2016. godine šef osoblja IDF-a, Gadi Eisenkot, odobrava novu verziju regulacijskog zakona. Nova verzija govori kako se vojnike prije nego su smješteni u jedinice mješovitog spola mora upitati je li takva služba u konfliktu s njegovim religijskim svjetonazorom te ako je, mora mu se dati mogućnost služenja u isključivo muškim jedinicama. Također, ortodoksni vjernici vojnici treniraju samo s muškim postrojbama i izuzeti su iz vježbi koje bi uključivale fizički kontakt s vojnikinjama ili kontakt sa ženama koje nisu primjereno obučene prema Židovskom zakonu. Međutim, dopušteno je u svim drugim aktivnostima postaviti sve vojnike u mješovite postrojbe. Također, novim zakonikom je određeno i kako svi vojnici moraju sudjelovati u formalnim ceremonijama, bez iznimaka. I dalje vlada nezadovoljstvo i ovom novom verzijom zakonika, s obje strane, feminističkih skupina i religijskih skupina.

 

FOTO: Wikimedia

 

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta “Branitelji u društvu” koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

  1. Israeli Krav International; Women in the IDF; http://www.your-krav-maga-expert.com/women-in-idf.html
  2. Lawfare; Israel Defense Forces; Female Service in the IDF: The challenge of an “Integrated” Army; 2018; https://www.lawfareblog.com/female-service-idf-challenge-integrated-army
  3. Jewish Virtual Library; Woman in Israel: In the Israel Defense Forces; https://www.jewishvirtuallibrary.org/women-of-the-israel-defense-forces-table-of-contents
  4. The Lone Soldier Center; Women in the IDF; https://lonesoldiercenter.com/women-in-the-idf/

O autoru

Sandra