Novosti Udruge

Započelo vođenje evidencije udruga iz Domovinskog rata

Na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Pravilnika o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata, Ministarstvo hrvatskih branitelja započelo je s upisom braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata u evidenciju udruga iz Domovinskog rata, saveza udruga i drugih oblika udruživanja.

Stoga se pozivaju sve zainteresirane udruge iz Domovinskog rata koje su upisane u Registar udruga RH da na propisanim obrascima 1 ili 2 evidencijskih listova iz članka 3. Pravilnika (obrazac 1 za udruge, evidencijski list 2 za saveze udruga i drugih oblika udruživanja) Ministarstvu dostave tražene podatke i prateću dokumentaciju iz članka 5. Pravilnika radi upisa u evidenciju.

Udruge, savezi udruga i drugi oblici udruživanja koje su registrirani prije stupanja Pravilnika na snagu, dužni su dostaviti evidencijske listove iz članka 3. Pravilnika i prateću dokumentaciju iz članka 5. Pravilnika do 9. svibnja 2018. godine (u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika 10. ožujka 2018. godine), a one koje su osnovane nakon 10. ožujka 2018. godine kada je Pravilnik stupio na snagu, u roku od 60 dana od dana upisa u Registar udruga RH.

Evidencijski obrasci i dokumentacija udruge mogu se dostaviti poštom ili elektronskim putem.

Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata može se preuzeti na ovoj poveznici, a obrazac 1 i obrazac 2 evidencijskih listova na internetskim stranicama Ministarstva.

IZVOR: Ministarstvo hrvatskih branitelja

O autoru

Ines Herceg