Dobro je znati Povijest

Vojna sila pobunjenih Srba

Oružane snage SFRJ sastojale su se od JNA i Teritorijalne obrane. JNA je bila operativna, dobro naoružana federalna komponenta. Teritorijalna obrana je imala republički karakter i bila predviđena za nadzor teritorija. Krajem 1988. JNA je po planu Jedinstvo prešla na vojno-teritorijalnu organizaciju u kojoj su armije zamijenjene vojnim oblastima. Obilježje vojnih oblasti bio je prelazak na korpuse brigadnog sastava. Preustroj je bio rezultat dugotrajnog lobiranja JNA i uvjeravanja političkih struktura da stvaranje zapovjedništava vojnih oblasti, pod koje se spajaju dvije ili tri republike, ne smanjuje prava republika i pokrajina u obrambenim poslovima. Iako je bio protivan ustavnim odredbama jer je podredio TO zapovjedništvima JNA, prijedlog je prihvaćen. Takva organizacija dijelom je funkcionirala u miru, što se vidjelo u Sloveniji i Hrvatskoj tijekom 1990. godine.

Oružane snage pobunjenih Srba nastale su najvećim dijelom na postojećoj strukturi unutarnjih poslova i narodne obrane. Prva oružana formacija bila je milicija, službeno osnovana u siječnju 1991. u Kninu kao Sekretarijat za unutarnje poslove. Početkom rujna 1991. godine milicija je imala oko 2 900 ljudi. Uzor za vojno organiziranje bila je prostorna struktura TO. Njezin ustroj, odnosno pozivanje ljudstva na oružje po strukturi TO-a bio je različit u pojedinim pobunjeničkim krajevima. Teritorijalna obrana organizirala se u štabove, odrede, čete i vodove. Osnova za ustroj bio je Zakon o obrani RS koji je vlada SAO Krajine 1. kolovoza 1991. prihvatila za teritorij SAO Krajine. Oružane snage SAO Krajine postale su Teritorijalna obrana i postrojbe za posebne namjene Ministarstva unutarnjih poslova.

Sve do listopada 1991. godine u vrhu JNA prevladavala je “jugoslavenska” opcija te opcija očuvanja neznatno modificiranog komunističkog sustava. Glavna JNA publikacija, tjednik Narodna armija dana 23. listopada 1991. objavila je, bez ikakva komentara, izgled novih obilježja i simbola JNA bez petokrake zvijezde, kao prepoznatljivoga komunističkog obilježja JNA. U naredna će se dva mjeseca, tijekom agresije na Hrvatsku te u vrijeme priprema agresije na Bosnu i Hercegovinu, izvršiti i konačna nova simbolička prekompozicija JNA koja je kao novu oznaku dobila modificiranu srpsku kokardu. JNA ispočetka bilo prividno neutralna da bi u proljeće 1990. hrvatskoj Teritorijalnoj obrani oduzela svo naoružanje (za oko 200.000 vojnika).

Još u rano proljeće 1981. JNA je prvi put oružano intervenirala ugušivši demonstracije Albanaca na Kosovu. Od tada vrh JNA je postupno prešao put od zagovornika komunističke Jugoslavije do oružane sile Miloševićeve Velike Srbije, kroz formu tzv. Treće Jugoslavije. Na tom putu odbacila je sve maske i zapravo postala srpska vojska.

 

 

 

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta “Branitelji u društvu” koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.

  • Zdenko Radelić, Davor Marijan, Nikica Barić, Albert Bing, Dražen Živić; Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat, ŠK, Zagreb 2006.
  • Ana Holjevac Tuković; Kraj srpske paradržavne vlasti u Hrvatskoj kroz tjedni jugoslavenski tisak, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 2009.

O autoru

Ivana Njavro

Rođena 25.09.1989.u Metkoviću, prvostupnica je filozofije i magistrica povijesti. Voli pse, kavu i psihološke trilere. Od 2014. djeluje na portalu kao novinarka i spisateljica članaka povijesne tematike. U rujnu 2018. postaje urednica portala braniteljski.hr.