Regulative Savjeti

Stambeno kreditiranje hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je detaljnije informacije o mogućnostima ostvarivanja stambenih kredita za hrvatske branitelje i članove obitelji stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata.

  • Korisnici kredita

Korisnici kredita su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno potvrdi koju je izdalo Ministarstvo hrvatskih branitelja. Zahtjev za realizaciju stambenog kredita može se podići u najbližoj poslovnici HPB-a ili na internetskoj stranici, uz naznaku da se radi o kreditima za hrvatske branitelje i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

  • Uvjeti kredita

Stambeni krediti mogu se podići u kunama ili eurima.

Iznos kredita za kupnju, kupnju i adaptaciju, izgradnju stambenih prostora (stanova, kuća, garaža i parkirnih mjesta)
Može se podići kredit u vrijednosti 75.000-2.000.000 kuna ili 10.000-265.000 eura u protuvrijednosti kuna, po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita.

Iznos kredita za adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekta
Korisnici mogu podići kredit u vrijednosti 75.000-500.000 kuna ili 10.000-70.000 eura u protuvrijednosti kuna, po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita.

Otplata ranije realiziranih stambenih kredita u HPB-u ili u drugim bankama
Stambenim kreditom HPB-a omogućeno je i refinanciranje kredita u drugim bankama te kredita Ministarstva hrvatskih branitelja (mandatnog kredita u HPB-u).
(Primjer: ako korisnik ima stambeni kredit u drugoj banci u iznosu od 20.000 eura s kamatom od 5%, HPB može mu odobriti kredit u iznosu od 20.000 eura po kamati od 3,25% za zatvaranje postojećeg kredita).

Rok otplate
Otplatu kredita moguće je dogovoriti na rok od 24 do 360 mjeseci, uz mogućnost počeka do 12 mjeseci. Važno je napomenuti kako sudionici u kreditnom poslu ne smiju biti stariji od 75 godina u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta.

Godišnja kamatna stopa
Za kredit u kunama godišnja kamatna stopa iznosi 3,55% (EKS 3,61%), a za kredit u eurima 3,25% (EKS 3,30%). U oba slučaja kamate su fiksne za prvih 5 godine otplate.

  • Kreditna sposobnost

Minimalan iznos redovnih mjesečnih primanja korisnika kredita mora biti 3.000 kuna. Redovna primanja ne uključuju invalidninu i ostala srodna primanja. Iznimno, kreditna sposobnost može se povećati, a o tome odlučuje HPB. Kreditna sposobnost utvrđuje se sukladno internim aktima banke.

  • Dodatna dokumentacija

Za realizaciju kredita potrebna je potvrda kojom se dokazuje status branitelja iz Domovinskog rata, odnosno potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji imaju pravo na kredit. Potvrda se pribavlja u nadležnom Uredu za obranu te ju je potrebno priložiti prilikom dostavljanja potrebne dokumentacije za realizaciju kredita. Banka može po potrebi provjeriti potvrdu.

  • Instrumenti osiguranja bez jamaca

Od svakog sudionika u kreditnom poslu banka traži obvezne i dodatne elemente osiguranja.

Obvezni instrumenti osiguranja su Izjava o zapljeni po pristanku dužnika ovjerena kod javnog bilježnika (obrazac izjave daje HPB), Zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika (zadužnicu daje HPB) te Polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog (napravljena u bilo kojoj osiguravajućoj kući). Kao dodatni instrument osiguranja banka može tražiti hipoteku na nekretninu.

Svi stradalnici iz Domovinskog rata koji otplaćuju stanove u vlasništvu Republike Hrvatske, koje im je dodijelilo Ministarstvo hrvatskih branitelja, mogu te stanove staviti u zalog, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, pod uvjetom da dodijeljenim kreditnim sredstvima podmire kupoprodajnu cijenu stana. Visina traženih kreditnih sredstava ovisi o procjeni vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, u omjeru vrijednosti kredita i nekretnine 1:1.

Trošak procjene vrijednosti nekretnine podmiruje HPB, a nekretnine moraju biti upisane u zemljišne knjige.
(Primjer: Kupoprodajna cijena stana u vlasništvu RH, a pod upravljanjem Ministarstva hrvatskih branitelja, iznosi 20.000 eura. Procjena vrijednosti tog stana je 50.000 eura. Ako korisnik podiže kredit od mogućih 50.000 eura, podmiruje 20.000 eura cijenu stana, a preostalih 30.000 eura može koristiti za adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekta, uz priloženi troškovnik adaptacije, odnosno dovršenja i dogradnje objekta).

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova u kunskoj valuti
Po kamatnoj stopi 3,55% (EKS 3,61%), na rok otplate 30 godina, bez naknade za obradu, za glavnicu kredita od 500.000 kuna mjesečni anuitet iznosi 2.259,20 kuna.

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova u valuti euro
Po kamatnoj stopi 3,25% (EKS 3,30%), na rok otplate 30 godina, bez naknade za obradu, za glavnicu kredita od 70.000 eura mjesečni anuitet iznosi 304,64 eura.

  • Dodatne informacije:

Za sve klijente koji podnesu zahtjev za kredit, HPB ne naplaćuje naknadu za obradu kreditnog zahtjeva. Banka podmiruje trošak elaborata procjene nekretnine.

Za sva dodatna pitanja vezana uz prijevremenu otplatu stanova, kredita Ministarstva hrvatskih branitelja te status hrvatskog branitelja, možete se obratiti na telefonski broj 01/2308 737 ili adresu elektroničke pošte: krediti@branitelji.hr 

Detaljnije informacije o uvjetima realizacije stambenih kredita možete dobiti u poslovnicama HPB-a.

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja

O autoru

Ines Herceg