Domovinski rat Na današnji dan

Rezolucija o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ

21. veljače 1991. godine Hrvatski je sabor donio “Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika“.

Rezolucija je donesena na zahtjev predsjednika RH dr. Franje Tuđmana, a njome se želio ustanoviti putokaz za konačni dogovor o uređenju međusobnih odnosa Hrvatske s drugim republikama i državama. Ujedno je iznesen i prijedlog da se taj sporazum dovrši do 30. lipnja 1991.

Rezoluciju su potpisali predsjednik Sabora Žarko Domljan te predsjednici tadašnjih triju saborskih vijeća Ivan Matija, Slavko Degoricija i Ivan Vekić.

Ova je Rezolucija prethodila svibanjskom referendumu iz 1991. godine, na kojem je čak 94% glasača Republike Hrvatske iskazalo želju za osnivanjem neovisne i suverene RH.

U nastavku možete pročitati 12 točaka Rezolucije iz 1991. godine:

 • Prvo Republika Hrvatska prihvaća Rezoluciju Skupštine Republike Slovenije na osnovi članka 140. Ustava Republike Hrvatske o sporazumnom razdruživanju SFRJ na više suverenih i samostalnih država. Nove države koje nastaju razdruživanjem SFRJ suverene su u punom smislu riječi na cjelokupnom prostoru u okviru postojećih granica Republike, Sabor Republike Hrvatske predlaže da se postupak razdruživanja izvede postupno, demokratski i u interesu svih ugovornih strana.
 • Drugo Republika Hrvatska spremna je na udruživanje samo s onim republikama – državama današnje SFRJ koje si uzajamno priznaju temeljna prava svake od njih na opstanak, samostalnost, suverenost, jednakost, te međunarodni subjektivitet i štovanje, te koje se obvezuju na nemiješanje u poslove unutrašnje nadležnosti, osim kada je to dopušteno pravilima međunarodnog prava.
 • Treće Republika Hrvatska spremna je sklopiti međurepublički savez samo s onim državama koje jamče jedna drugoj status suverene države i prostornu cjelovitost (teritorijalni integritet) te se obvezuju na uzdržavanje od postupaka koji bi mogli nanijeti štetu državnom suverenitetu = prostornoj cjelovitosti druge države.
 • Četvrto Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez samo s onim državama koje u svojim ustavima i zakonima svim svojim građanima, neovisno od nacionalne pripadnosti i drugih razlika, jamče jednaka prava i slobode.
 • Peto Republika Hrvatska spremna je sklopiti međudržavni savez samo s onim državama koje se obvezuju na priznavanje i poštivanje punog opsega prava na jednaki postupak, na sudjelovanje u političkom odlučivanju, na jezik i pismo, te na kulturne ustanove pripadnika drugih naroda i manjina koji žive na njihovom području, u skladu s općepriznatim normama međunarodnog prava.
 • Šesto Republika Hrvatska spremna je sklopiti međudržavni savez s onim državama koje će poštivati na svom ukupnom području pluralizam vlasništva, slobodu kretanja radne snage, robe i kapitala, u skladu s međunarodno usvojenim konvencijama i pravilima Europske zajednice.
 • Sedmo Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez s onim državama koje su sporazumne u tome da se pravni režim sveukupne imovine koja se može kvalificirati kao savezna (jugoslavenska) imovina riješi posebnim međusobnim sporazumom, utemeljenim na normama međunarodnog prava i načelu zaštite gospodarskog suvereniteta i interesa svih ugovornih strana.
 • Osmo Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez s onim državama koje priznaju neophodnost sustava kolektivne sigurnosti, uključujući i međusobnu suradnju u oblasti obrane i sigurnosti, u skladu s općim nastojanjima da se očuva i učvrsti mir i sigurnost u ovom dijelu Europe.
 • Deveto Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez s drugim državama koje poštuju jedinstvenost europskog ekološkog prostora i opće i međunarodno prihvaćene norme o zaštiti i unapređenju okoliša
 • Deseto Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez i s drugim državama Europe, i izvan SFRJ, uključujući i pravo sklapanja odgovarajućih dvostranih ili multilateralnih sporazuma.
 • Jedanaesto Za nastavak pregovora suverenih republika, Republika Hrvatska je suglasna utvrditi minimum saveznih funkcija u prijelaznom razdoblju do postizanja dogovora o razdruživanju, dotično o oblikovanju novog saveza suverenih republika.
 • Dvanaesto Svrha ove Rezolucije jest da služi kao osnovica i putokaz za konačni dogovor o uređenju međusobnih odnosa Republike Hrvatske s drugim republikama i državama, s prijedlogom da se on dovrši do 30. lipnja 1991. Sabor Republike Hrvatske upućuje ovu Rezoluciju svim vrhovnim predstavničkim tijelima republika, pokrajina i SFRJ.

REFERENCE:

 1. Dogodilo se na današnji dan – Domovinski rat
 2. Narodne novine, 8/91.

O autoru

Ines Herceg