Novosti

Rad na Nacionalnoj strategiji zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja

9. svibnja 2018. godine u Ministarstvu hrvatskih branitelja održan je još jedan radni sastanak vezan uz izradu Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za razdoblje 2017.-2027.

Na sastanku su bili prisutni stručnjaci iz raznih područja medicine, predstavnici Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kliničkih bolničkih centara, medicinskog i stomatološkog fakulteta te predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Predsjednik povjerenstva za izradu Nacionalne strategije dr. Kornelije Brkić prezentirao je nacrt dokumenta kojim su definirani sljedeći ciljevi:

  • potreba poboljšanja ukupne kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata,
  • smanjenje stope pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata,
  • dostupnost i bolja kvaliteta zdravstvenih usluga unutar postojećeg zdravstvenog sustava,
  • razvijanje akcijskog plana palijativne skrbi za braniteljsku populaciju.

Svi sudionici sastanka aktivnim su sudjelovanjem u raspravi doprinijeli iznošenju stavova i prijedloga koji će se implementirani u nacrt ovog dokumenta.

IZVOR: Ministarstvo hrvatskih branitelja

O autoru

Ines Herceg