Domovinski rat u nastavi Izdvojeno Rat u BiH

Priprema za nastavni sat: Rat u Bosni i Hercegovini (prvi dio)

Pripremu izradila studentica povijesti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom doc. dr. sc. Rone Bušljeta Kradum u sklopu kolegija Praktične vježbe predmetne metodike (Povijest)

Škola: Osnovna škola

Razredni odjel: 8. razred

Školska godina: 2021./2022.

Dan izvedbe i broj nastavnih sati (jedan školski sat, blok sat ili rad izvan učionice): 1 školski sat, 29.11.2021.

Iz nastavne teme: Domovinski rat 1991. – 1995. Velikosrpska agresija. Obrana i okupacija Vukovara. Područje RH i BiH – jedinstveno ratište. Oslobodilačke operacije hrvatske vojske i policije: Maslenica, Bljesak, Oluja. Erdutski sporazum i mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja. Daytonski sporazum.

Tip sata: obrada novog nastavnog sadržaja

Tema: Domovinski rat 1991. – 1995. Velikosrpska agresija. Obrana i okupacija Vukovara. Područje RH i BiH – jedinstveno ratište. Oslobodilačke operacije hrvatske vojske i policije: Maslenica, Bljesak, Oluja. Erdutski sporazum i mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja. Daytonski sporazum.

Domena:  D. Politika

Ishod na razini nastavnog predmeta: POV OŠ D.8.2. Učenik analizira utjecaj ratova i revolucija na preobrazbu državnog uređenja u 20. i 21. stoljeću.

Predviđeni broj sati za realizaciju teme: 5 školskih sati

Povezanost s nastavnim predmetima:

Hrvatski jezik:

OŠ HJ A.8.3. Učenik čita tekst, prosuđuje značenje teksta i povezuje ga s prethodnim znanjem i iskustvom.

Katolički vjeronauk:

OŠ KV D.8.3. Analizira utjecaj religija, ali i različitih religioznih pokreta na današnjemu (suvremenom) društvu.

Povezanost s međupredmetnim temama:

goo B.3.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

uku D.3.2.  2. Suradnja s drugima Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

osr B.3.4. Suradnički uči i radi u timu.

I. CILJEVI I ISHODI UČENJA NASTAVNOGA SATA (znanja, vještine i stavovi)

Odgojno-obrazovni cilj nastavnoga sata:

Navesti uzroke i posljedice rata u Bosni i Hercegovini te najvažnije događaje i osobe iz tog razdoblja.

Ishodi učenja:

Učenik će:

na temelju dva pisana povijesna izvora usporediti dvije različite perspektive o ratu u Bosni i Hercegovini.

pokazati podjelu Bosne i Hercegovine na karti.

navesti najznačajnije osobe i sporazume toga vremena.

objasniti povod, uzrok i posljedice rata u Bosni i Hercegovini.

I. KLJUČNE ČINJENICE I KONCEPTI

a) Ključne činjenice

raspad SFRJ,  sukob Hrvata, Srba i Muslimana, Washingtonski sporazum, Daytonski sporazum, osnivanje Srpske Republike BiH i HZ Herceg Bosne, utjecaj JNA na rat u Bosni i Hercegovini

b) Koncepti

rad na povijesnom izvoru

prostor

uzrok i posljedica

povijesna perspektiva

III. PRETHODNO ZNANJE UČENIKA:

Zašto je došlo do raspada SFR Jugoslavije. Uzroci Domovinskog rata. Najvažniji događaji u ratu na području Hrvatske.

IV. DIDAKTIČKO-METODIČKI PODACI O NASTAVNOME SATU

Etape nastavne jedinice (trajanje u minutama):Uvodni dio – 10 minuta Središnji dio – 30 minuta Završni dio – 5 minuta
Oblici rada:Frontalni Rad u paru Individualni
Metode učenja i poučavanja:Verbalne metode (nastavničko izlaganje, dijaloška metoda) Dokumentacijske metode (rad s posebno pripremljenim materijalima)
Mediji (nastavna sredstva i pomagala):Nastavna sredstva: Vizualna: pisana (Povijesni izvor, Karta, Radni listić) i slikovna (fotografije) Nastavna pomagala: PPT prezentacija  
Načini vrednovanja:  Vrednovanje naučenoga (Radni listić – Odgovaranje na pet pitanja)
Popis priloga:                Prilog 1. Povijesni izvor – Govori Radovana Karadžića i Alije Izetbegovića o osamostaljenju BiH u Skupštini SR BiH, 14.10.1991. Prilog 2. Vrednovanje naučenoga – Radni listić – Pitanja za ponavljanje

V. KORELACIJA (veze s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama)

Hrvatski jezik: OŠ HJ A.8.3. Učenik čita tekst, prosuđuje značenje teksta i povezuje ga s prethodnim znanjem i iskustvom.
Katolički vjeronauk:
OŠ KV D.8.3. Analizira utjecaj religija, ali i različitih religioznih pokreta na današnjemu (suvremenom) društvu.
goo B.3.1. Promiče pravila demokratske zajednice.
uku D.3.2.  2. Suradnja s drugima Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.
osr B.3.4. Suradnički uči i radi u timu.      

VI. LITERATURA

  a) Za učenike (udžbenici, priručnici i drugi izvori znanja):    
Bogdanović T., Hajdarović, M., Švirig, D. (2021.) Vremeplov 8 (udžbenik povijesti za osmi razred osnovne škole). Zagreb : Profil Klett      
  b) Za nastavnika (stručno-znanstvena, metodička, pedagoška, psihološka):   Pranjić, M. (2013) Nastavna metodika u riječi i slici. Zagreb : Hrvatski studiji.
Lučić, I. (2018.) Od vila ilirskih do Bijeloga puta. Zagreb : Hrvatska liječnička komora.
Davor, M. (2016.) Domovinski rat. Zagreb : Despot infinitus : Hrvatski institut za povijest.
Davor, M. (2018.) Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994. Zagreb :  Hrvatski institut za povijest.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta “Domovinski rat u društvu” koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Autor fotografije: Željko Gašparović

O autoru

Božana Jažo