Uncategorized

Priopćenje Ministarstva hrvatskim braniteljima

Trenutne mjere prevencije širenja epidemije koronavirusa COVID-19 koje uzrokuju nesvakidašnji način života te promjenu rutinu, kao i samoizolacija i karantena te nedavni potres u Zagrebu mogu biti posebno izazovni za ranjive skupine.

Ako se teško nosite s novonastalim uvjetima svakodnevnog života pozivamo vas da se obratite našim regionalnim centrima za psihotraumu ili Nacionalnom centru za psihotraumu koji posebno skrbe o oboljelima od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), kao i drugih psihičkih poremećaja koji su u uzročno-posljedičnoj vezi sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i preporučene mjere za prevenciju širenja koronavirusa, rad regionalnih centara za psihotraumu i Nacionalnog centra za psihotraumu je prilagođen ovoj situaciji, no njihova stručna pomoć i podrška i nadalje je dostupna.

  • Regionalni centar za psihotraumu u Rijeci pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka (nadležan za Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku županiju) dostupan je na telefon 051/ 658-339.

 

  • Regionalni centar za psihotraumu u Osijeku (nadležan za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju) dostupan je na telefone 031/ 091/45 00 795 (psihijatrijska služba dostupna 0-24) i 097/649 65 88 (psihološka služba dostupna od ponedjeljka do petka od 7.30 do 15.30)

 

  • Regionalni centar za psihotraumu u Splitu (nadležan za Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku, Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju) dostupan je putem telefonskih dežurstava liječnika, do 1.4.2020. na telefone  021/556-145, 021/556-791 i 021/556-676, a od 1.4.2020. i narednih 15 dana na telefone 021/556-791 i 021/556-144.

 

  • Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu (nadležan za Grad Zagreb i Zagrebačku,  Sisačko-moslavačku,  Karlovačku, Krapinsko-zagorsku,  Međimursku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku Varaždinsku i Koprivničko-križevačku županiju)  dostupan je na telefone 01/2376-464 i  01/2376-335, a Centar za krizna stanja i prevenciju suicida na telefon 01/2376 470 (0-24).

Dragi hrvatski branitelji i članovi obitelji hrvatskih branitelja, pozivamo vas da čuvate svoje zdravlje, da primjenjujete preventivne mjere za sprječavanje zaraze koronavirusom, ali i da očuvate svoje psihološko zdravlje te da se obratite na navedene kontakte u slučaju potrebe.

Također, prilažemo i popis kontakata Ministarstva hrvatskih branitelja. KONTAKTI

 

IZVOR – Ministarstvo hrvatskih branitelja

O autoru

Administrator