Povijest Povjesnice postrojbi

Povjesnica 7. gardijske brigade “PUMA”

udruga7 gtbr001

Odlukom Vrhovnog zapovjednika OS RH 23. prosinca 1992. godine osnovana je 7. gardijska brigada “PUMA” sa sjedištem u Varaždinu. Osnovnu strukturu činili su pripadnici 5. bojne 1. “A” brigada ZNG koji su već imali ratno iskustvo istaknuvši se u operacijama za oslobođenje južne Hrvatske, odnosno dubrovačkog zaleđa.

Odlukom Vrhovnog zapovjednika OS RH 23. prosinca 1992. godine osnovana je 7. gardijska brigada “PUMA” sa sjedištem u Varaždinu. Osnovnu strukturu činili su pripadnici 5. bojne 1. “A” brigada ZNG koji su već imali ratno iskustvo istaknuvši se u operacijama za oslobođenje južne Hrvatske, odnosno dubrovačkog zaleđa.

Po osnivanju, brigada postaje profesionalna gardijska postrojba i stavlja se pod izravno zapovijedanje GS OS RH.

Tijekom 1993. godine, od veljače do listopada dio brigade sudjelovao je u obrani karlovačkog bojišta na području Generalskog stola. Drugi dio brigade sudjelovao je u obrani zadarsko-šibenskog zaleđa na području od Stankovci, Budak, Islam Latinski, Posedarje, Novigrad. U ožujku 1993. godine dio postrojbe sudjelovao je u ratnoj operaciji oslobađanja sela Drače u zadarskom zaleđu. Uz redovite bojne zadaće brigada se formacijski popunjavala kako osobljem tako i materijalno tehničkom opremom i naoružanjem.

Početkom 1994. godine 7. gbr nalazila se u obrani područja između kanjona Krke i planine Velebit, u zoni odgovornosti ZP Split, gdje je ostala do pred kraj 1994. godine.

U prosincu 1994. godine brigada sudjeluje u ratnim djelovanjima na livanjskom području i Dinari, u ratnoj operaciji “ZIMA-94” u kojoj daje veliki doprinos osvajanju dominantnih visova na Dinari. I pored vrlo teških vremenskih prilika (visoki snijeg i vrlo niske temperature) i višekratnih žestokih neprijateljskih napadaja, 7. gbr čvrsto drži dostignute crte obrane na Dinari.

Sve do svibnja 1995. godine, 7. gardijska brigada se izmjenjuje sa 4. gardijskom brigadom u ratnim djelovanjima na livanjskom području i Dinari gdje osim obrambenih djelovanja značajno pomiče prve borbene crte osvajanjem važnih strateških visova na Dinari u operaciji “Skok 1”.

Temeljem Splitskog sporazuma, u srpnju 1995. godine stvaraju se pretpostavke za izvođenje operacije “Ljeto 95”. U energičnom naletu brigada razbija neprijateljsku obranu i zauzima Bosansko Grahovo.

U ratnoj operaciji “Oluja”, uz izuzetno visok bojni moral, 04. kolovoza 1995. godine 7. gbr započinje napad, da bi već 05. kolovoza u 10,00 sati ovladala okolicom i gradom Kninom te postavila zastavu RH na Kninskoj tvrđavi.

7. gbr je nositelj i operacije “Maestral”, na području Glamočkog polja, Mliništa i Drvara u rujnu 1995. godine te operacije “Južni potez”, na području Šipova i Mrkonjić grada u listopadu 1995. godine. Nakon posjedanja zadanih pozicija (Mala Manjača – s. Bočac), dostignute crte se utvrđuju i predaju postrojbama HVO, a 7. gardijska brigada se nakon 840 dana boravka i borbe na terenima ZP Split, vraća u Varaždin.

7. gardijska brigada je ukupno provela 35 dana u napadnim djelovanjima i oslobodila 748 kvadratnih kilometara teritorija.

Tijekom cijelog ratnog puta brigada je usporedo intenzivno radila na obuci i izobrazbi kadrova, uređenju, popravcima i održavanju tehnike, popuni ljudima i MTS-om, a sve s ciljem održavanja bojne spremnosti na visokoj razini.

Tijekom ratnih djelovanja poginulo je 25 pripadnika 5. bojne 1. “A” brigade ZNG te 90 pripadnika 7. gardijske brigade, jedan pripadnik je nestali, a preko 500 ih je ranjeno i ozlijeđeno.

Po povratku s terena 17.10.1995. godine, brigada započinje sa izvršavanjem mirnodopskih zadaća, od kojih je najznačajnija obuka pripadnika po MPRI-DTAP programu. U tu svrhu u vojarni “Ivan V. Drašković” u Varaždinu uređen je poligon za uvježbavanje po najzahtjevnijim načelima vojne izobrazbe i obuke.

Cjelokupna obuka provodi se po standardima razvijenim u brigadi, koji su nastali sukladno smjernicama za obuku GS OS RH i po programu MPRI-DTAP, a u cilju priprema postrojbe za što kvalitetnije izvršenje svih postavljenih zadaća.

Kao kruna takvog rada i primjene novog sustava izobrazbe na poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja izvedena je PTV “Pumin skok” u rujnu 1997. godine koja je bila središnja vojna vježba OS RH, a u potpunosti su je izveli pripadnici 7. gbr.

Vježbom su u potpunosti usvojena načela MPRI-DTAP programa i novih standarda razvijenih u 7. gbr te je dana mogućnost razmatranja daljnjeg razvoja izobrazbe sa ciljem podizanja stupnja osposobljenosti i kompatibilnosti sa NATO postrojbama.

Preustrojem OS RH 7. gardijska brigada od 01. siječnja 1999. godine prelazi pod zapovijedanje Zapovjedništva VI. Zbornog područja. Uz kvalitetne pripreme, koje su prethodile, polovicom mjeseca lipnja brigada je otpočela sa mirnodopskim preustrojem pa je od potpuno profesionalne brigade transformirana u mješovitu djelatno-ročno-pričuvnu brigadu.

Sredinom 2000. godine, brigadi je za uspješno završen CARTS program, faze I – obučavanje zapovjedništava i stožera; i faze II – uvježbavanje postrojbi, dodijeljen certifikat o postignuću u obuci od strane MPRI tima. To je potvrda visokog stupnja obučenosti i borbene spremnosti što je rezultat uloženih napora vojnika, dočasnika i časnika 7. gardijske brigade “Puma”.

Novim preustrojem, 7. gbr je od 31.12.2001. godine djelatno – pričuvna postrojba.

Od osnutka do danas kroz 7. gardijsku brigadu je prošlo oko 4100 djelatnih pripadnika te oko 450 mobiliziranih pripadnika.

Preustrojem Oružanih snaga Republike Hrvatske usvojenom novom vojno-teritorijalnom podjelom RH odlučeno je fuzioniranje dvije gardijske brigade I. korpusa i to 2. gardijske brigade i 7. gardijske brigade te je prema tome slijedilo i ukidanje 7. gardijske brigade. Sedme gardijska brigada formalno je ugašena 07. srpnja 2003. godine svečanim postrojavanjem i predajom ratne zastave 7. gbr zapovjednika pukovnika Marijana Kretića zapovjedniku novoustrojene 2. gardijske brigade pukovniku Branku Predragoviću.

ZAPOVJEDNICI 7. GARDIJSKE BRIGADE:

– general bojnik Ivan Korade; od 23.12.1992. do 11.03.1996.

– stožerni brigadir Željko Dvekar od 11.03.1996. do 23.09.1999.

– pukovnik Marijan Kretić od 23.09.1999. do 08.10.1999.

– pukovnik Branko Predragović od 08.10.1999. do 04.10.2002.

– pukovnik Marijan Kretić od 04.10.2002. do 07.07.2003.

O autoru

Braniteljski

Portal Braniteljski.hr posvećen je i namijenjen svim braniteljima Domovinskog rata te onima koji žele naučiti nešto više o procesu koji je doveo do osamostaljenja i stvaranja neovisne Republike Hrvatske.