Povjesnice postrojbi

Povjesnica 101. BRIGADE ZNG-a/HV-a (Zagreb-Susedgrad)

Povijesne okolnosti

Nakon prvih višestranačkih izbora, 10. svibnja 1990. i demokratske smjene vlasti u RH, zbog revolta izbornom pobjedom HDZ-a, Generalštab OS SFRJ razoružao je Teritorijalnu obranu, legalnu vojsku Republike Hrvatske. U takvim okolnostima, teret obrane Republike Hrvatske preuzima Ministarstvo unutarnjih poslova – policija u suradnji s Ministarstvom obrane.

U Zagrebu, Zvonimir Červenko, sekretar Gradskog sekretarijata za narodnu obranu (GSNO) inicira, a 28. veljače 1991. Skupština grada Zagreba donosi odluku o ukidanju tadašnjih sektorskih štabova TO (SŠTO) i reorganizaciji Gradskog štaba TO (GrŠTO).

Zbor narodne garde (ZNG), osnovan je, Odlukom Predsjednika RH od 20. travnja 1991., pri MUP-u RH, kao poseban oružani sklop, namijenjen za potrebe oružane obrane ustavnog poretka, cjelovitosti i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske pod zapovijedanjem Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Planirano je bilo da svaka policijska uprava ima do dvije pričuvne brigade ZNG-a ili samostalnih bataljuna. Pri Policijskoj upravi zagrebačkoj, bilo je planirano ustrojiti 101. i 102. pričuvnu brigadu ZNG-a. Područni ured obrane Susedgrad, na čelu sa Željkom Prpićem, u travnju 1991. papirnato osniva i popunjava 101. brigadu ZNG-a. Nakon oduzimanja oružja TO SRH, postaje jasno na koju se stranu svrstava JNA i da je potrebno što prije organizirati i postrojiti brigade. Prvo postrojavanje pripadnika i javno predstavljanje Zbora narodne garde, u Zagrebu, 28. svibnja 1991. dalo je snažan poticaj ustrojavanju zagrebačkih brigada i ratnih postrojba u Republici Hrvatskoj.

Dan nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske i Slovenije, 26. lipnja 1991., JNA je započela rat u Sloveniji. U Zagrebu su mobilizirani dijelovi ustrojenih brigada, a u Sektoru Zapad 1. bojna 101. brigade ZNG-a pod zapovijedanjem Ivice Hrnčića, kojoj se odazvalo 73% pozvanih pripadnika. Zadaće blokade i nadzora na zapadnim prilazima Zagrebu 1. bojna je obavljala prema planovima i u suradnji s 1.A brigadom ZNG-a iz Rakitja, te 1. samostalnom satnijom Podsused i snagama policije Policijske postaje Črnomerec do 5. srpnja, a potom je demobilizirana.

Ratni put

Brigada započinje bojno djelovati u vrlo složenim uvjetima obrane Zagreba, u nazočnosti jakih snaga JNA u centru grada i šire, u periodu kada JNA glavninom snaga i pobunjeni Srbi prelaze u otvoreni rat protiv Republike Hrvatske.

Prve bojne zadaće, prema zapovijedi Stjepana Mateše, zapovjednika Zagrebačkog korpusa ZNG-a, brigada je započela izvršavati 21. rujna 1991., uporabom satnija i bojni na samostalnim bojnim zadaćama u gradu Zagrebu, na zagrebačkoj i zapadnoslavonskoj bojišnici, iako postrojbe brigade nisu bile adekvatno opremljene, oboružane i osposobljene za bojna djelovanja, niti je s pripadnicima izvedeno bojno gađanje.

U najkritičnijem razdoblju za obranu Hrvatske, koncem rujna 1991., u obrani Novske djeluje s 1. bojnom i satnijom 3. bojne, te 1. samostalnom satnijom Podsused, od kada joj se pridodaje. Sudjeluje i u opsadi vojarni: „Maršal Tito“ u Zagrebu, Samoboru, Velikoj Gorici, Velikoj Buni i Kerestincu (s 3. i 2. bojnom), s ciljem onemogućavanja proboja snaga JNA iz vojarni. Na prvoj crti obrane Zagreba zaustavlja prodor snaga JNA s Banovine i sprječava deblokadu vojarni, spajanje i izvlačenje. Početkom listopada, preko rijeke Kupe, u obrani Lasinja, s 2. bojnom vodi žestoki boj protiv snaga JNA i pobunjenih Srba.

Brigada (bez 2. bojne) pod zapovijedanjem Ivice Hrnčića, krajem listopada 1991., briljantno je izvela prvi napadni boj na rijeci Kupi kod Pokupskog, nasilno prešla Kupu i, iz neposrednog dodira, odbacila snage JNA i pobunjenih Srba do 5 km. U suradnji s 10. brigadom TO iz Velike Gorice stvorila je široki mostobran, kojega osigurava puna 72 sata. No, na žalost, susjedne postrojbe nisu uspjele prijeći u istovremeni napadni boj niti je nadređeno zapovjedništvo u ta tri dana uspjelo ubaciti svježe snage za produžetak napada. Prijelaz Kupe i napadni boj iz neposrednog dodira, te držanje mostobrana bila su prva takva djelovanja od početka Domovinskog rata, što je cijeloj maloj operaciji hrvatskih snaga davalo još veću težinu i potaklo ih na sve češća napadna bojna djelovanja. Zaustavljanjem proboja snaga JNA i pobunjenih Srba na rijeci Kupi iz dva operativna smjera napada: s Banovine i Korduna, hrvatske snage, pa i 101. brigada ZNG-a, spriječile su spajanje sa snagama JNA u vojarnama, zauzimanje Zagreba i rušenje legalno izabrane vlasti Republike Hrvatske.

Nakon prvog napadnog boja brigade, zapovijedanje 101. brigadom ZNG-a od Ivice Hrnčića, 15. studenoga 1991., preuzima Jozo Petrašević, djelatni časnik HV-a. U vrijeme sve izglednijeg pada Vukovara, brigada je s prve crte zagrebačke bojišnice na rijeci Kupi, kao najbolja zagrebačka pričuvna brigada ZNG-a izvučena u Jastrebarsko, poradi priprema za proboj u Vukovar. Potom je, ojačana 3. bojnom 100. brigade ZNG-a i 1. samostalnom satnijom Podsused, prema zapovijedi načelnika GS HV-a Antona Tusa, prebačena na istočnoslavonsko bojište (prva pričuvna zagrebačka brigada na udaljenosti cca 300 km), poradi proboja u Vukovar i obrane istočne Slavonije. Na toj zadaći, 21. studenoga 1991., sučelila se sa snagama JNA i pobunjenih Srba, južno od Osijeka. Vodila je bojeve u Paulin Dvoru, Ivanovcu i Antunovcu, kojima je nakon pada Vukovara zaustavila opću ofenzivu jedinica 12. K JNA (novosadskog korpusa). U suradnji sa slavonskim brigadama i 3. brigadom ZNG-a zaustavila je daljnji proboj združenih snaga JNA i pobunjenih Srba, na glavnom smjeru napada, spriječila presijecanje istočne Slavonije i spajanje sa snagama JNA i pobunjenih Srba u zapadnoj Slavoniji, kao i odsijecanje Osijeka. Crta obrane ostala je nepromijenjena tijekom Domovinskog rata. U obrani Osijeka bojno je djelovala do kraja lipnja 1992. godine.

Jedan broj pripadnika brigade početkom 1992. odlazi boriti se na bojišnicama Posavine i Južnog bojišta. U srpnju 1992., nakon prevođenja brigade u pričuvu, velik broj pripadnika brigade prelazi u 145. i 153. brigadu HV-a popunjavajući postrojbe, a časnici brigade preuzimaju vođenje i zapovijedanje taktičkom grupom (TG-145) i 145. brigadom HV-a u cjelini. Od srpnja 1992. do srpnja 1995. bila je u pričuvi, pripremala se i uvježbavala za konačno oslobađanje okupiranih područja RH. Povremeno je bojno djelovala na prvoj crti banovinske bojišnice, na Letovaničko – Glinskom smjeru.Pred sam početak Oluje mobilizirana je 31. srpnja i angažirana u oslobađanju Banovine do 20. kolovoza 1995. Oslobodila je cca 400 km2 okupirane Banovine.

Na prijedlog GS HV-a, odlukom MORH-a, junačka Stoprva susedgradska brigada 30. lipnja 2001. ukida se iz mobilizacijskog razvoja i odlazi u povijest, na čast i ponos građana Susedgrada, Zagreba i Republike Hrvatske.

Pozdrav Ratnoj zastavi 101. na svečanoj premijeri filma

Veterani danas

Neki od pripadnika 101. brigade ZNG-a/HV-a danas su aktivni članovi UHBDR 101. brigade ZNG-a/HV-a Zagreb-Susedgrad. Udruga provodi razne projektne aktivnosti s ciljem promicanja vrijednosti Domovinskog rata. Neke od aktivnosti bile su/jesu; izdavanje e-monografije „101. brigada HV-a“ proizvodnja i distribucija dokumentarnog filma pod nazivom: 101. BRIGADA HV-A, a u povodu 25. obljetnice osnutka brigade, projekt sporta i kulture, pod nazivom: OD ZAGREBA, ZAPADNOSLAVONSKE POSAVINE, KUPE, ISTOČNOSLAVONSKE RAVNICE, VUKE I UNE DO POBJEDE-projekt resocijalizacije i integracije branitelja kroz kulturna i sportska druženja.

Jedan od možda najvažnijih projekata udruge je poučavanje mladeži, pod nazivom: DOMOVINSKI RAT – POUČAVANJE MLADEŽI. Aktivnosti projekta obuhvaćaju animiranje mladeži na p(r)oučavanje Domovinskog rata, pripovijedanja u osnovnim školama o zagrebačkoj 101. brigadi ZNG-a/HV-a  u Domovinskom ratu, (pri)povijesne radionice na terenu – ratnim putem brigade, večeri sjećanja u Zagrebu i u mjestima bojnih djelovanja brigade, izbor, publiciranje i promoviranje najboljih radova o 101. brigadi ZNG-a/HV-a u Domovinskom ratu i dr.

 

Upravni odbor Udruge 2017. godine

Ovim putem, uredništvo našeg portala srdačno se zahvaljuje prijateljima iz UHBDR-a 101. brigade ZNG-a/HV-a na ustupljenom materijalu.

 

O autoru

Ivana Njavro

Rođena 25.09.1989.u Metkoviću, prvostupnica je filozofije i magistrica povijesti. Voli pse, kavu i psihološke trilere. Od 2014. djeluje na portalu kao novinarka i spisateljica članaka povijesne tematike. U rujnu 2018. postaje urednica portala braniteljski.hr.