Domovinski rat Na današnji dan

Početak Bitke za Vukovar

Na današnji dan 1991. godine započela je Bitka za Vukovar, najkrvavija bitka Domovinskog rata.

Kao što je poznato, Vukovar je prije rata predstavljao važno regionalno središte na desnoj obali Dunava, a 1991. godine naseljavalo ga je 47,2% Hrvata te 32,3% Srba koji su međusobno bili dobro integrirani.

Međutim, razduživanjem Hrvatske od SFRJ, skupština općine Vukovar, čiju su većinu činili Srbi, odbija prihvatiti novi ustav, odnosno neovisnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Počinje formiranje srpskog stanovništva u manjim mjestima, a srpske paravojne formacije odabiru Borovo Selo svojom bazom, šireći propagandu te potičući pobunu srpskog stanovništva.

Nakon sukoba u Borovom Selu u noći s 1. na 2. svibnja 1991. godine, situacija se zaoštrava i tijekom srpnja i kolovoza. Hrvatske vlasti sve više gube kontrolu u istočnoj Slavoniji; brodovi JNA patroliraju Dunavom, JNA progoni vladine službenike, postavlja minska polja i barikade te već u lipnju započinje s povremenim minobacačkim napadima.

Uvod u napad na grad odvio se 24. kolovoza, koji ostaje zapamćen po tome što je hrvatski branitelj Luka Andrijanić oborio 2 zrakoplova JNA. Naime, nad Vukovarom su se pojavila četiri aviona tipa “Super Galeb”, od kojih su dva napala položaje ZNG-a na silosu Đergaj. Tada 19-godišnji Luka Andrijanić oborio je prvi zrakoplov srušen u Domovinskom ratu, a svoj je život u obrani Domovine dao 20. rujna 1991. godine.

Već je sljedećeg dana, 25. kolovoza 1991. godine, započeo sveopći napad na Vukovar, nakon što je oklopno vozilo JNA naišlo na miniranu barikadu na prijelazu iz Borova Naselja u Borovo Selo te time potaknulo napad JNA i pobunjenog srpskog stanovništva na Borovo Naselje i grad Vukovar, no hrvatske su snage napad odbile.

Ovim je događajima započela krvava bitka za Vukovar, u kojoj je JNA brzom akcijom planirala osvojiti grad. Međutim, planovi im nisu pošli za rukom, zbog čega su sredinom mjeseca rujna pokrenuli veliku akciju s ciljem slamanja hrvatske obrane i cijepanja Hrvatske na tri dijela.

Većina vojnih stručnjaka smatra kako je inzistiranje JNA na osvajanju grada bila pogubna odluka. Iako je nakon tromjesečnih borbi Vukovar pao, JNA je imala teške gubitke u sredstvima i ljudstvu, čiji je moral opadao svakim danom. S druge strane, branitelji Vukovara, koji su nastojali očuvati svoje obitelji, ognjišta i svoj grad, pokazali su da je moguća uspješna borba protiv JNA unatoč nedostatku oružja, a svojom su nesebičnom žrtvom omogućili ostatku Hrvatske da se pripremi za obranu i sveopći rat.

O autoru

Ines Herceg