Novosti

Objavljene liste prvenstva za dodjelu stambenih kredita u 2018. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je listu prvenstva za dodjelu stambenih kredita u 2018. godini za Republiku Hrvatsku. Osim toga, liste prvenstva objavljene su i po namjenama stambenih kredita te prema županijama i Gradu Zagrebu, kako bi se omogućila bolja preglednost podataka za podnositelje zahtjeva.

Objavljene liste za dodjelu stambenih kredita i dodjelu financijske potpore sadrže:

  • redni broj
  • jedinstveni redni broj – predstavlja poziciju na jedinstvenoj listi prvenstva
  • ime i prezime, datum rođenja te mjesto prebivališta podnositelja zahtjeva
  • broj članova obitelji – predstavlja broj članova uže obitelji podnositelja zahtjeva (u navedeni broj ne računa se podnositelj zahtjeva)
  • ukupan broj ostvarenih bodova
  • namjenu stambenog kredita (samo za listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita).

Potvrđene liste prvenstva primjenjuju se od 1. ožujka 2018. godine, a vrijede do objave potvrđenih listi prvenstva za 2019. godinu.

IZVOR: Ministarstvo hrvatskih branitelja

O autoru

Ines Herceg