Novosti

Objavljene liste prvenstva za 2018. godinu

Na oglasnim pločama ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba objavljene su liste prvenstva za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora za 2018. godinu.

U skladu s odredbom članka 7. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 78/13), objavljene su Liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita, za koje je podneseno 10.859 zahtjeva, odnosno Lista prvenstva za dodjelu financijske potpore za kupnju ili izgradnju prve nekretnine, za koje su podnesena 444 zahtjeva.

Na listu prvenstva podnositelji zahtjeva mogu uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana objave. Nakon isteka roka za prigovor, potvrđene Liste prvenstva objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i primjenjivat će se od 1. ožujka 2018. godine, a vrijedit će do objave potvrđenih listi prvenstva za sljedeću kalendarsku godinu.

IZVOR: Ministarstvo hrvatskih branitelja

O autoru

Ines Herceg