O nama

Portal identitet.hr je namijenjen svim ljubiteljima povijesti, posebice razdoblja stvaranja suvremene hrvatske države i Domovinskog rata, hrvatske kulture, baštine i onima koji žele znati više o temama vezanim uz hrvatski nacionalni identitet. Portal pruža priliku mladim povjesničarima, kroatolozima, filolozima, lingvistima, sociolozima, psiholozima, arhivistima, muzeolozima i drugima, koji se stručno ili znanstveno bave pojedinim temama, da objavljuju rezultate svog rada ili istraživanja koja javnosti nisu dostupna u dovoljnoj mjeri ili nisu toliko u fokusu medija i javnosti. Portal identitet.hr je nasljednik portala braniteljski.hr koji se tijekom posljednjih osam godina tematski i sadržajno toliko proširio da smo odlučili napravi novi portal koji će moći obuhvatiti sav raspon tema kojima bismo se željeli posvetiti.

U suradnji sa studentima povijesti objavljivat ćemo i metodološke pripreme za nastavu povijesti prema novom Kurikulumu nastavnog predmeta Povijest, koje profesorima povijesti mogu poslužiti kao pomoć (ideje) za razradu kurikulumom propisanih nastavnih tema koje se tiču povijesti Domovinskog rata.

Portal identitet.hr surađuje i s braniteljima, kroz čije ratne priče želimo približiti pojedine događaje iz Domovinskog rata, ali i njihov subjektivni doživljaj kao i unutarnje borbe s kojima su se susretali. S druge strane branitelji na portalu mogu pronaći i informacije vezane uz potrebe i prava braniteljske populacije te informacije o događajima povezanim s Domovinskim ratom i braniteljima; informacije o radu braniteljskih udruga kao i primjere dobre prakse rada s veteranima iz svijeta.

Portal objavljuje i obavijesti te izvještaje o izložbama, tribinama, stručnim/znanstvenim konferencijama, promocijama knjiga te prikaze novoobjavljenih knjiga, kao i kolumne o aktualnostima vezanim uz hrvatsku kulturu, jezik, povijest i hrvatski identitet. Na taj način čitateljima želimo prenijeti informacije o recentnim događajima na području povijesne znanosti (u najvećoj mjeri Domovinskog rata ali i drugih razdoblja) te kulture, kulturne baštine i jezika vezane uz ovu tematiku (muzejski postavi, izložbe u pojedinim muzejima i arhivima), ali i šire. Sadržaj članaka isključiva je odgovornost autora članaka, koji svojim imenom jamče točnost informacija.