Udruge

Job Club: Primjer dobre prakse društvenog poduzetništva

Dalmatia Ruralis braniteljska je socijalno-radna zadruga za savjetovanje i upravljanje, koja obavlja djelatnosti poslova savjetovanja i upravljanja; proizvodnje cvijeća i sadnica; vođenja sušara za voće i povrće i sadnji voćnjaka te je referalni centar Ministarstva hrvatskih branitelja.

U sklopu dosadašnjih projekata uspješno je prezentirala i implementirala društveno poduzetništvo, stoga vam u ovom članku kao primjer dobre prakse društvenog poduzetništva predstavljamo njihov projekt Job Club.

Job Club projekt je za nezaposlene branitelje Cetinske krajine, čiji je osnovni cilj doprinijeti uključivanju nezaposlenih branitelja na tržište rada na području Cetinske krajine. Posebni ciljevi obuhvaćaju senzibilizaciju javnosti o otežanom pristupu tržištu rada nezaposlenih branitelja Cetinske krajine te povećanje motiviranosti i kompetencija nezaposlenih branitelja za ulazak na tržište rada na području Cetinske krajine.

Smatra se kako su najveći problemi nezaposlenih branitelja: otežan ulazak u svijet rada, nedovoljno znanja i vještina koje se traže na tržištu rada, nedostatak soft vještina, zastarjelost stečenih znanja, zastarjelost obrazovnih programa, diskriminacija prilikom razgovora s poslodavcima, rizik od siromaštva, iskrivljena slika o sebi kao nezaposlenima, slaba mobilnost, nedovoljna osviještenost o potrebi cjeloživotnog učenja, nemotiviranost i inertnost u aktivnom pristupu pronalaženja posla te nedovoljan broj radnih mjesta na definiranom području.

Na osnovu opisanih ciljeva i problema koji obuhvaćaju specifičnu skupinu projekta, definiraju se i njegovi elementi:

  1. Senzibilizirati nezaposlene branitelje i lokalnu javnost o načinu rješavanja nezaposlenosti hrvatskih branitelja
  2. Motivirati i educirati nezaposlene branitelje o uspješnim načinima traženja posla
  3. Osnovati JOB CLUB (Klub za traženje posla) kao novi način traženja posla
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom i administracija.

Za svaki element projekta opisuje se način na koji će se on ostvariti. Tako se stavka jedan elemenata projekta ostvaruje kroz konferencije za medije, plakate, letke, radijske emisije i okrugle stolove.

U sklopu stavke broj dva organiziraju se dvije motivacijske radionice te dvije edukacijske radionice o mekim (soft) vještinama.

Job Club, odnosno stavka broj tri, ostvaruje se kroz: edukacijsku radionicu Job Club, najam prostora za Job Club, nabavu opreme (laptopi, stolovi, stolice, pisač, faks), konferenciju o otvaranju Job Cluba, oglašavanje (leci, plakati, radijske emisije), otvaranje Job Cluba te sam rad Job Cluba.

Četvrta komponenta promidžbe i vidljivosti ostvaruje se kroz izrađivanje i održavanje web stranice te dijeljenje letaka.

Posljednja točka elemenata projekta podrazumijeva zaposlenje asistenta voditelja projekta i administratora, omogućavanje uredskog materijala te troškove za knjigovodstvene usluge.

Svaki se projekt mora opravdati rezultatima kojima se ispunjavaju ciljevi, a potom prikazati određenim pokazateljima. Na slikama su vidljivi primjeri rezultata u sklopu projekta Job Club, koji je imao dva cilja.

Na kraju projekta se, u skladu s dodijeljenim sredstvima, predaje zahtjev za nadoknadom sredstava svaka tri mjeseca uz propisne obrasce, dokumentaciju, ispravak/nadopunu, uplatu te završno izvješće.

Važno je napomenuti kako je dobro da projekt uz korisnika (u ovom slučaju Dalmatia Ruralis) ima i partnera/partnere za provođenje projekta.

Izvor: Uprava BSRZ Dalmatia Ruralis

O autoru

Ines Herceg