Dobro je znati Udruge

Društveno poduzetništvo – I. dio

Kako smo i najavili, kroz nekoliko članaka pobliže ćemo vas pokušati upoznati s pojmovima vezanim uz društveno poduzetništvo.

Što je društveno poduzetništvo?

Društveno poduzetništvo predstavlja poslovni pothvat, koji se temelji na načelima društveno, ekološki i ekonomski održivog poslovanja. Usmjereno je stvaranju dobiti koja se u cijelosti ili dijelom ponovno ulaže za dobrobit zajednice.

Društveno poduzetništvo čini 10% svih poslova u Europi, a u njegovoj je domeni zaposleno oko 11 milijuna radnika, odnosno 4,5% aktivnog stanovništva Europske unije.

Tri najvažnije karakteristike društvenog poduzetništva podrazumijevaju demokratičnost, društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj.

Pri tome se kod demokratičnosti misli na ekonomsku i sudioničku demokraciju. To znači da su upravljanje i vlasništvo nad poduzećem u rukama zaposlenika poduzeća i/ili lokalne zajednice. Isto tako, to znači da procesi odlučivanja obuhvaćaju i radnike, i korisnike, i potrošače tog poduzeća.

Društveno odgovorno poslovanje poduzeće svjesno usvaja i provodi s ciljem ostvarivanja javnog interesa zajednice u kojoj samo poduzeće djeluje. To znači da poduzeća poduzimaju odgovarajuće mjere, koje najčešće odgovornost promiču prema okolišu, kupcima, zaposlenicima, dobavljačima, suradnicima, zajednici u kojoj poduzeće djeluje itd.

Održivi razvoj podrazumijeva zadovoljenje potreba današnjih generacija, ali tako da se ne djeluje na štetu budućih generacija. U skladu s tim, održivi razvoj djeluje na trima načelima – tehnološkog napretka, zaštite okoliša i sudjelovanja građana u odlučivanju.

Društveno poduzetništvo ima važnost posebno za zapošljavanje ranjivih skupina (kao što su osobe s invaliditetom) i osiguranje socijalnih usluga u zajednici. U tom su svojstvu društveni poduzetnici partneri javnom sektoru u osiguranju socijalnih i javnih usluga.

Tko je društveni poduzetnik?

Društveni poduzetnik osoba je koja, kao i drugi poduzetnici, obavlja djelatnost proizvodnje i prometa robe ili pružanja usluga ostvarujući dobit na tržištu. Međutim, pri tom prepoznaje određeni društveni problem te na osnovu toga poduzima poduzetnički pothvat, kako bi riješio taj problem i doprinio društvenoj promjeni.

To znači da primarni cilj društvenog poduzetnika nije povećanje profita, već rješavanje problema zajednice i pomaganje onim društvenim skupinama koje su pod rizikom od društvene isključenosti.

Naravno, to ne znači da društveni poduzetnik neće poduzimati profitne pothvate, ali mu je ipak od primarnog interesa društvena dobrobit, odnosno pozitivan utjecaj na okoliš, lokalnu zajednicu i samim time društvo u cjelini.

Tko može biti društveni poduzetnik?

Društveni poduzetnici mogu biti neki od sljedećih pravnih oblika – udruga, obrt, zadruga, dioničko društvo (d.d.), društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) te trgovačka društva.

U sljedećem ćemo se članku pobliže upoznati s ovim pravnim oblicima i zakonskim okvirima unutar kojih oni mogu djelovati kao društveni poduzetnici.

O autoru

Ines Herceg