Izdvojeno Udruge

Braniteljska zajednica danas

Prije 25 godina završio je Domovinski rat, vidljive štete su sanirane, a Hrvatska se razvila u neovisnu modernu demokratsku zemlju s razvijenim civilnim društvom. One nevidljive rane, emotivne prirode, prisutne su i dalje, a borbu koja još traje možemo opaziti u životima braniteljske zajednice i njihovih obitelji.

U Domovinskom ratu od 1991. do 1996. godine sudjelovalo je 506 133 hrvatskih branitelja uključujući borbeni i neborbeni sektor. Nakon oslobođenja hrvatskog teritorija od strane agresora, uslijedilo je sveopće oduševljenje i mir, veličanje hrvatskih oružanih snaga i obećanja da se njihova hrabrost i žrtva nikada neće zaboraviti. Međutim, prolaskom vremena slika branitelja u očima njihovih sunarodnjaka počela se narušavati, a spominjanje Domovinskog rata utišavati. To je postupno dovelo do marginalizacije braniteljske populacije u hrvatskom društvu te do narušavanja njihovog integriteta – najveće željene vrijednosti svakog pojedinca koji se u ono vrijeme odazvao oslobodilačkom pokretu.

Neke od poteškoća s kojima se braniteljska zajednica susreće posljednjih 10 godina jesu socijalna isključenost, zdravstveni problemi, siromaštvo i nezaposlenost. Visoka stopa nezaposlenosti je generalni problem hrvatskog gospodarstva te se statistika nezaposlenih branitelja ne razlikuje bitno od prosjeka nacije. Međutim, kako se najveći udio hrvatskih branitelja nalazi u dobi između 40 i 54 godine (60,7%) te je udio branitelja sa završenim višim i visokim stupnjem obrazovanjem niži u odnosu na ukupno stanovništvo, braniteljska populacija jest ugroženija te ju time nezaposlenost pogađa više nego ostale društvene skupine u Hrvatskoj. Ovi podaci narušavaju mit kako su branitelji prilikom zapošljavanja privilegiraniji naspram ostatka stanovništva.

Demografska i socioekonomska obilježja hrvatskih branitelja, 2017.

Prema očekivanom, među braniteljima je zastupljenije narušeno zdravstveno stanje, kako fizičko tako i psihičko. Od fizičkih teškoća najviše prevladavaju oštećenja organa i organskih sustava te teškoće s kretanjem, a u manjoj mjeri teškoće s vidom, sluhom ili glasovno – govornom komunikacijom. Mentalna oboljenja su također uobičajena, poput posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i depresije. Psihologinja Dubravka Grubišić objašnjava:

Branitelji su posebno osjetljivi na samoubojstva svojih suboraca. U RH su se od 1991. do 2015. dogodila 2 734 samoubojstva branitelja. U posljednje tri godine (2013. – 2015.) braniteljska populacija je počinila dvostruko veći broj samoubojstava nego ostali civili, što je čini najranjivijom društvenom skupinom. […] Stručnjaci pretpostavljaju kako je razlog ovome „tiha marginalizacija“, stigmatizacija braniteljske populacije te negiranje Domovinskog rata.

Otežano zdravstveno i ekonomsko stanje dovodi kod branitelja do osjećaja socijalne isključenosti što potvrđuju i rezultati istraživačkog rada Život branitelja danas prema kojem je samo njih 242 od 3758 mišljenja da ih se cijeni. Među najučestalijim komentarima ispitanika ističu se:  „cijene nas ljudi koju su prošli pakao rata“, „cijenimo se između sebe“, „općenito me se cijeni, no jedan dio ljudi me cijeni isključivo zbog mojih osobina, a Domovinski rat je istim ljudima crna točka novije hrvatske povijesti i za ratnike iz DR misle sve najgore“ i dr.

Život branitelja danas, 2020.

No, kad ne bi bilo mraka, ne bi bilo ni svijetla. Uz državni vrh koji Ustavom ozakonjuje važnost branitelja i njihove uloge u uspostavi suvereniteta hrvatske države te brojnim inicijativama potpomaže očuvanju vrednota Domovinskog rata i integriranju branitelja u današnje društvo, najveću podršku branitelji dobivaju od sebe samih i svojih obitelji. Braniteljska populacija se kao i u vrijeme rata, organizira s ciljem doprinošenja boljitka cjelokupnom hrvatskom društvu. Danas u Hrvatskoj možemo pronaći 1235 udruga branitelja, stradalnika, njihovih obitelji i udovica, od 51.238 aktivnih civilnih udruga na razini cijele zemlje. Udruženi branitelji angažiraju se oko problema ekologije, prevencije ovisnosti, rada s djecom i mladeži, provođenja sportskih natjecanja, promicanju kulture i vrijednosti Domovinskog rata te zdravstvene i psihosocijalne podrške braniteljima i njihovim obiteljima. Sve to uspijevaju provođenjem brojnih humanitarnih akcija, edukacija i projekata, organiziranjem tribina i okruglih stolova kojima promiču pozitivne vrijednost u društvu poput tolerancije, ravnopravnosti, raznolikosti i humanizma.

Neki od primjera hvalevrijednih inicijativa branitelja su humanitarne akcije Udruge veterana 4. gardijske brigade poput: dobrovoljnog darivanja krvi, volontiranja u KBC-u Split, prikupljanje prihoda i opreme za štićenike Udruge Sindrom Down 21 Split. Zatim, samo ove godine, unatoč izbijanju pandemije, pokrenuta je nekolicina dobrotvornih akcija. Nedavno smo pisali o akciji Zajedno u ratu – zajedno u miru za OB Gospić za kupnju respiratora u gospićkoj bolnici u organizaciji Veterana 9. gardijske brigade. Upravitelj Braniteljske zadruge Patriot i predsjednik udruge malodobnih dragovoljaca DR RH, Mario Vujević, sa Slavenom Libernjakom iz Udruge BATT, svakodnevno obilazi sela i zaseoke na području Hrvaca gdje donosi potrepštine starijima, bolesnima, potrebitima i poljoprivrednicima. Inače, zadruga Patriot je reagirala i kada je bila poplava u Gunji. Nadalje, na području Orahovice, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Policijske postaje i članovi HVIDRA-e, uredili su spomen – obilježja hrvatskim braniteljima u Orahovici, Humljanima i Slatinskom Drenovcu. Zatim, nakon požara koji je izbio u Dugom Selu te odnio ljudski život i uzrokovao veliku materijalnu štetu, u pomoć stradaloj obitelji došli su članovi HVIDRA-e Dugo Selo, Crnih mambi i Hrvatskih vitezova. Primjer ekološke akcije je uređivanje okoliša Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata u sklopu projekta Branitelji za branitelje s podrškom grada Rijeke. Tom prigodom očišćeno je oko 5 000 m2 nepoželjne vegetacije uz pomoć djelatnika KD Čistoće.

Izložba Vukovar i Škarbnja u Zagrebu – 28 godina poslije (izvor – SUOZNHB)

Mnogo kvalitetnih primjera braniteljskog djelovanja pronalazimo i na području kulture. Tako je primjerice u suradnji udruge Vukovarske majke, Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Hrvatskog Fenkisa, UDPNHBDR i Kluba veterana 148. brigade HV-a, organizirana treća po redu umjetnička izložba Vukovar i Škabrnja u Zagrebu – 28 godina poslije. Zatim, Udruga veterana 4. gardijske brigade provela je ove godine natječaj Rasplamsaj oluje u pjesmi i srcu, a inače objavljuje brojne online i klasične publikacije. Crne mambe, boreći se protiv predrasuda, okupljanju branitelje i mlade umjetnike te organiziraju izložbe pod projektom Umjetnošću i ljepotom protiv predrasuda koji je pokrenut prije pet godina. Osim promicanja kulturnih vrijednosti, pokrenuli su i radionice art – terapije u cilju rješavanja psiholoških trauma. Nadalje, pod inicijativom Planinarske udruge Dinaridi i Udruge veterana 7. gardijske brigade, postavljen je spomenik Domovini (u žargonu spomenik „čukašima“) na vrhu Ošjak (Dinara) u izradi kamenoklesara Antuna Vuke. Na području filmske umjetnosti održavaju se Revije dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu te provode igrano – dokumentarni projekt Oružje koje je branilo Hrvatsku i multimedijalni projekt Virtualni Domovinski rat.

Važnost zdravstvenog i socijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja naglašava projekt Osnažimo branitelje Grada Novske, u suradnji HVIDRA-e Novska i Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot, kojim se radi na podizanju kvalitete života branitelja te provodi informatička edukacija za branitelje. Kako bi pomogli vukovarskom stanovništvu koje se i dalje nalazi u teškoj materijalnoj i zdravstvenoj situaciji, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Solin pokrenula je humanitarnu akciju Vukovar živi 365 dana, u koju se do sada uključilo 230 braniteljskih udruga te druga udruženja civilnog društva. Psihosocijalnu podršku braniteljima i njihovim obiteljima pokrivaju i projekti UHBDDR-a, poput Kulturne aktivnosti braniteljske populacije, Budućnost za branitelje – branitelji za budućnost i Tri kornera penal. Navedena udruga provodi i brojne edukativne radionice te sportska natjecanja u sklopu projekata: Istina o Domovinskom ratu, Pogled na Domovinski rat iz perspektive vojnika te Komemorativno – sportske aktivnosti braniteljske populacije. Navedeni primjeri prikazuju uključenost braniteljske zajednice u današnjem društvu, no njihovo pozitivno djelovanje možemo uvidjeti i na drugim  područjima, poput poduzetništva, medija, obrazovanja itd.

Braniteljska populacija danas sačinjava oko 10% hrvatskog stanovništva. Zbog izloženosti izravnom ratnom stresu, dobar postotak branitelja još uvijek se teško prilagođava društvu. Osim njihovih osobnih teškoća poput narušenog zdravstvenog stanja, dodatnom osjećaju izostavljenosti iz društva potpomažu vanjske okolnosti kao što su nezaposlenost i česta stereotipizacija braniteljske populacije u očima javnosti. Djelovanje braniteljske zajednice u današnjem društvu je iznimno pohvalno, no poboljšanje kvalitete društva – pogotovo njenih najugroženijih skupina – je na svima nama.

 

NASLOVNA FOTO – Otkrivanje spomenika hrvatskim braniteljima na Dinari (izvor – Hrvatski vojnik)

 

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta “Branitelji u društvu” koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

IZVORI:

Barčot, S. (2020.) Branitelji idu od sela do sela i pomažu potrebitim: Većini smo ostali jedini dodir sa svijetom. Boje se zaraze, spizu i lijekove dajemo im na vilama, datum objave: 8. travnja, 2020., https://slobodnadalmacija.hr/dalmacija/zagora/branitelji-idu-od-sela-do-sela-i-pomazu-potrebitima-vecini-smo-ostali-jedini-dodir-sa-svijetom-boje-se-zaraze-spizu-i-lijekove-dajemo-im-na-vilama-1015050 (stranica posjećena: 8 srpnja, 2020.).
Đakić, J. (2020.) 6. humanitarna izložba i aukcija umjetnina: “Umjetnošću do ključa istine i slobode”, http://www.hvidra.hr/938/6-humanitarna-izlozba-i-aukcija-umjetnina-umjetnoscu-do-kljuca-istine-i-slobode-2/ (stranica posjećena: 8 srpnja, 2020.).
Ekološkom akcijom branitelja uređen prostor Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata (2020.) Fiuman.hr, https://www.fiuman.hr/ekoloskom-akcijom-branitelja-ureden-prostor-centra-za-psihosocijalnu-pomoc-stradalnicima-domovinskog-rata/ (stranica posjećena: 8 srpnja, 2020.).
Izložba Vukovar i Škarbnja u Zagrebu – 28 godina poslije (2019.) Suoznbh.hr, datum objave: 20. studenog, 2019., http://suoznhb.hr/2019/11/20/vukovar-i-skabrnja-u-zagrebu-28-godina-poslije/ (stranica posjećena: 11. srpnja, 2020.).
Grubišić, D. (2015.) Crna statistika: Broj samoubojstava hrvatskih branitelja je alarmantan, Zagreb.info, datum objave: 18. prosinca 2015., https://www.zagreb.info/hrvatska/crna-statistika-broj-samoubojstava-hrvatskih-branitelja-je-alarmantan/29296/ (stranica posjećena: 8 srpnja, 2020.)
Humanitarna akcija: Dugoselski branitelji pomažu obitelji čiji je dom razorio požar, Dugoselo.hr, datum objave: 22. svibnja, 2020., https://dugoselo.hr/humanitarna-akcija-dugoselski-branitelji-pomazu-obitelji-ciji-je-dom-razorio-pozar/ ( stranica posjećena: 7. srpnja, 2020.).
Humanitarna akcija Vukovar živi 365 dana (2020.) Vukovar.hr, https://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/kultura/civilno-drustvo/210-udruge/11059-humanitarna-akcija-vukovar-zivi-365-dana (stranica posjećena: 11. srpnja, 2020.).
Hvalevrijedna akcija: Uređena spomen-obilježja hrvatskim braniteljima u Orahovici (2020.) Icv.hr, datum objave: 22. svibnja, 2020., https://www.icv.hr/2020/05/hvalevrijedna-akcija-uredena-spomen-obiljezja-hrvatskim-braniteljima-u-orahovici/ (stranica posjećena: 8 srpnja, 2020.).
Katona, H. (2019.) Osnažimo branitelje grada Novske – primjer još jednog uspješnog projekta, 044portal.hr, datum objave: 17. lipnja, 2019., https://044portal.hr/osnazimo-branitelje-grada-novske-primjer-jos-jednog-uspjesnog-projekta/ (stranica posjećena: 9. srpnja, 2020.).
Mitrović, M. (2020.) Umjetnošću se borimo protiv predrasuda, Večernji.hr, datum objave: 30. lipanj, 2020.) https://www.vecernji.hr/zagreb/umjetnoscu-se-borimo-protiv-predrasuda-1413636 (stranica posjećena: 7. srpnja, 2020.).
Na Dinari otkriven spomenik hrvatskim braniteljima (2019.) Hrvatskivojnik.hr, datum objave: 9. kolovoza, 2019., https://hrvatski-vojnik.hr/na-dinari-otkriven-spomenik-hrvatskim-braniteljima/ (stranica posjećena: 9. srpnja, 2020.).
Registar udruga Republike Hrvatske (2020.) Registri.uprava.hr, https://registri.uprava.hr/#!udruge/3gUBAAEAAQFicmFuaXRlbOoAAAAAAAAAAAAAAQEBb2niAgA (stranica posjećena: 9. srpnja, 2020.).
Šafarić, L. (2020.) Život branitelja danas, Crnemambe.hr, https://crnemambe.hr/PDF/rezultati_ankete_branitelji.pdf (stranica posjećena: 9. srpnja, 2020.).
Šućur, Z. i sur. (2017.) Demografska i socioekonomska obilježja hrvatskih branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja i Državni zavod za statistiku, Zagreb.
Tuličić, Ž., Marić, I. (2018.) Veteranski centri kao primjer sveobuhvatne skrbi za hrvatske branitelje, Poslovna izvrsnost Zagreb, vol: XII (2).
Udruga veterana 4. gardijske brigade (2020.) 4brigada-zng.hr, https://www.4brigada-zng.hr/ (stranica posjećena: 9. srpnja, 2020.).
UHBDDR-Programi (2020.) Uhbddr.hr, https://www.uhbddr.hr/programi.html (stranica posjećena: 11. srpnja, 2020.).

O autoru

Žana Jukić

Prvostupnica komunikologije. Na Fakultetu hrvatskih studija specijalizirala je odnose s javnošću i medije. Iskustvo je stekla sudjelovanjem na projektima Društva za medijsku i komunikacijsku kulturu i eSTUDENT-a te radeći kao radio voditeljica na ULTRI Split.