Domovinski rat

Bitka za vojarne: Borba za osječke vojne objekte

bijelavojarna

Osvajanjem vojarni i objekata JNA u Osijeku formirana je i učvršćena kružna obrana grada, a osvojenim naoružanjem popunjene su jedinice ZNG-a koje u stvarane tijekom tih ratnih mjeseci

Grad Osijek početkom devedesetih godina 20. stoljeća nastanjuje više od 100 000 stanovnika, a osječku općinu 165 000. Većinu stanovništva čine Hrvati, dok stanovništvo srpske nacionalnosti pretežito živi u selima istočno i južno od grada, Bijelom Brdu, Tenji, Dalju, Silašu, Adi, Palači, Šodolovcima, Paulinom Dvoru i drugima. Rat Osijeku dolazi neposredno nakon proglašenja samostalnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 1991., a samim time iz okolice grada počinje se širiti i pobuna srpskog stanovništva. Istodobno, započinje i demonstriranje sile od strane JNA u samom gradu, koja je na taj način željela pokazati da neće dopustiti miran raspad Jugoslavije. JNA započinje pucnjavu po stanovništvu, te se iz okolnih sela počinje granatirati grad. Iz tih početnih ratnih mjeseci, svakako je poznata i priča o crvenom fići, pregaženom od tenka JNA.

U Osijeku je bila smještena 12. partizanska mehanizirana brigada JNA i garnizonska posada, u zoni odgovornosti 17. korpusa Kopnene Vojske JNA sa sjedištem u Tuzli i Prve vojne oblasti (Centralnog vojišta JNA) sa sjedištem u Beogradu. Brigada je posjedovala oko 70 tenkova sovjetskog tipa T-55 i 60 oklopnih transportera. U osječkom Donjem gradu u tzv. Bijeloj vojarni JNA „Narodni heroj Milan Stanivuković“ nalazilo se Zapovjedništvo garnizona i glavnina oklopno-mehaniziranog sastava 12. „A“ partizanske mehanizirane brigade JNA, čiji je zapovjednik bio pukovnik Boro Ivanović zvani Konj. U Gornjem gradu, u blizini gradske jezgre Tvrđe, bila je smještena tzv. Crvena vojarna, odnosno garnizonska vojarna „Maršal Tito“ u kojoj se nalazila logistika Garnizona i pozadinske brigadne jedinice. U samom centru grada, bio je smješten garnizonski vojni stacionar Tvrđa, koji je služio kao bolnički objekt, te ga je čuvala malobrojna vojna straža. Na južnim prilazima gradu kod prigradskog naselja Brijest bio je smješten zloglasni poligon „C“, koji je u mirnodopsko vrijeme služio za uvježbavanje mehanizirane brigade. Početkom rata, na njemu su razmješteni tenkovi, topništvo i drugo teško naoružanje koje je JNA upotrijebila za topničke udare po civilnim objektima u Osijeku i njegovoj okolici. Garnizonsko vojno skladište „Lug“ nalazilo se jugozapadno od grada, u šumi čepinskog Luga. U skladištu je bilo spremljeno streljivo 12. pmbr. JNA, te naoružanje oduzeto Teritorijalnoj obrani Osijeka.

Tijekom kolovoza 1991. pripadnici Narodne zaštite pokreću kopanje i uređenje rovova, bunkera i skloništa oko vojnih objekata JNA. ZNG i antiteroristička jedinica MUP-a 7. rujna zauzimaju Crvenu vojarnu JNA. Zatim su osvojeni vojni stacionar u Tvrđi 11. rujna, te dan kasnije Dom JNA, od strane pripadnika 3. „A“ brigade i 106. brigade ZNG-a, koji nisu predstavljali velik problem za osvajanje zbog malobrojne straže. Žestok otpor pružen je iz najveće osječke vojarne „Milan Stanivuković“, koju 17. rujna osvajaju policijske snage MUP-a iz Osijeka i Belog Manastira, antiteroristička jedinica MUP-a iz Osijeka, dvije satnije 106. brigade ZNG-a i dio gardista iz 3. brigade ZNG-a. Akcija osvajanja vojnog skladišta „Lug“ započela je 16. rujna. Hrvatske snage stvorile su prsten oko skladišta dužine oko osam kilometara. Skladište je inače čuvalo 90 vojnika i časnika JNA, no do konačnog napada njihov broj se prepolovio. Okruženu vojsku pozvalo se na predaju, na što nije dobiven nikakav odgovor. Skladište je osvojeno 19. i 20. rujna 1991., te je iz njega izvučeno kompletno naoružanje bivše TO Osijek, šest topova tipa B1, te velik broj minsko-eksplozivnih sredstava i ostalog pješačkog naoružanja. Preostali dio pripadnika pokušao je ostvariti proboj u smjeru Tenje, ali su bili zaustavljeni i zarobljeni. Zloglasni poligon „C“ osvojen je potkraj rujna, a snage JNA povukle su se u selo Tenju.

Osvajanjem vojarni i objekata JNA u Osijeku formirana je i učvršćena kružna obrana grada, a osvojenim naoružanjem popunjene su jedinice ZNG-a koje u stvarane tijekom tih ratnih mjeseci.

Izvor:
Najman, D., Posilović, I., Dujić, M. 2004, Blokade i osvajanja vojarni i vojnih objekata JNA u Hrvatskoj 1991.: (svjedočanstva i prilozi o Domovinskom ratu), knjiga 1, Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata, Zagreb
http://igi-domovinskirat.blogspot.com/2012/03/osijek.html
 

O autoru

Braniteljski

Portal Braniteljski.hr posvećen je i namijenjen svim braniteljima Domovinskog rata te onima koji žele naučiti nešto više o procesu koji je doveo do osamostaljenja i stvaranja neovisne Republike Hrvatske.