Domovinski rat Izdvojeno

29. obljetnica “Poskoka” iz Zadra

Na današnji dan, 15. listopada 1990. godine, u Zadru je osnovana Jedinica za posebne namjene PU zadarsko-kninske „Poskoci“ kao prva legalna oružana postrojba hrvatskih vlasti na tom području koja je stala u obranu grada Zadra i Zadarske županije. Jedinicu je tada činilo oko 30 pripadnika koji su završili prvi tečaj za hrvatske redarstvenike. Početkom ožujka 1991., od Jedinice za posebne namjene osniva se Specijalna jedinica policije te se popunjava prvo s još 30, a zatim s još 60 pripadnika. Prvi zapovjednik jedinice bio je Đuro Župan. Pripadnici „Poskoka“ su bili naoružani samo lakim pješačkim naoružanjem, te su do ustroja Hrvatske vojske obavljali zadaće praćenja srpskih pobunjenika na zadarskom području te prikupljanja podataka o kretanjima JNA i razne vojne zadaće. Prvi izravni oružani sukob agresora i pripadnika zadarske jedinice bio je onaj u mjestu Polača, 2. svibnja 1991. godine. U tom napadu, na brdu Štrkovača, poginuo je jedan pripadnik zadarske jedinice, ujedno i prvi poginuli hrvatski branitelj na zadarskom području.

RATNI PUT „POSKOKA“

Nakon tog prvog izravnog oružanog sukoba, uslijedio je još jedan žestoki napad agresora u kojemu je zadarska jedinica imala veliku ulogu. Napad se dogodio 17. srpnja 1991. u mjestu Lišane Ostrovičke u benkovačkom području. Pripadnici interventne skupine Posebne jedinice policije Zadar su uspostavili liniju obrane i zaustavili agresora u napadu. Dio postrojbe utvrđuje obrambenu crtu, dok ostatak tijekom noći evakuira žene i djecu u obližnja mjesta. Nakon smirivanja situacije, postrojba se vraća u svoju matičnu bazu, u Zadar.

Dalje, krajem srpnja, dio jedinice je raspoređen u skupine koje su trebale iz mjesta Kruševo napadati ciljeve okupiranog područja na potezu Bruška – Zelengrad. Nakon pretrpljenog teškog topničko – pješačkog napada na mjesto Kruševo, borbene skupine su upućene na komunikaciju Karin – Kruševo odakle odlaze u Jasenice sa zadaćom obrane tog mjesta i Masleničkog mosta. U rujnu „Poskoci“ uspijevaju odvratiti napade neprijatelja na području Nadina i Korlata i sačuvati položaje.

Na koti Mala Bobija neprijateljske snage su postavile svoje topničko naoružanje. Zadaća jedinice je bio diverzantski napad, odnosno uništenje velikog skladišta MTS-a što je i ostvareno pomoću dva projektila ispaljena iz OSE. Osigurano je šire područje, a pripadnici jedinice su raspoređeni na pričuvne položaje.

U „ratu za vojarne“ koji je započeo sredinom rujna 1991. godine, pripadnici „Poskoka“ su, nakon neuspješnih pregovora zapovjednika Župana i zapovjednika vojarne Smiljevac, izvršili uspješnu akciju osvajanja vojarne Smiljevac nakon čega je JNA svojim zrakoplovima raketirala istu.

U prosincu 1991. jedinica je raspoređena na Velebit s ciljem oslobađanja mjesta Jasenice i spajanja sa snagama HV-a. U veljači 1992. sudjeluju u akciji evakuacije mještana civila iz okupiranog mjesta Paljuv zajedno sa snagama HV-a. 27. ožujka 1992. „Poskoci“ dobivaju na korištenje uništene prostorije vojarne Đuro Đaković te osnivaju Centar „Frano Lisica“ nazvan prema prvom poginulom pripadniku jedinice. „Poskoci“ su prostorije vojarne uredili za izobrazbu i smještaj zapovjedništva i same postrojbe.

U svibnju 1992., „Poskoci“ sudjeluju u akciji „Jaguar“ u kojoj je cilj bio osloboditi kotu Križ na brdu Sveti Martin. Ta kota je služila neprijatelju za ugrožavanje Jadranske magistrale koja je bila najvažnija veza između srednje i južne Dalmacije. U toj akciji je ranjen jedan pripadnik jedinice, a pri povratku u Centar „Frano Lisica“, u topničkom napadu 23. svibnja, jedan pripadnik je izgubio život.

28. kolovoza 1992. dio jedinice je raspoređen na Velebit te su sudjelovali u pripremanju terena za izvođenje operacije „Maslenica“. Tijekom jedne izviđačko – operativne akcije, u prosincu 1992., poginuo je pomoćnim zapovjednika „Poskoka“. Zadaća „Poskoka“ u operaciji „Maslenica“ bila je presijecanje komunikacije Obrovac – Sv. Rok i oslobađanje komunikacije Velike i Male Bobije. Pripadnici Specijalne jedinice policije MUP-a RH su uspostavili borbenu liniju na području od Tulovih Greda do Sv. Brda te su taj položaj držali sve do početka operacije „Oluja“. Tijekom operacije „Maslenica“ jedan pripadnik jedinice je izgubio život.

Pripadnici „Poskoka“ su sudjelovali i u akciji „Medački džep“, započetoj 9. rujna 1993. Godine. Cilj akcije je bio napasti neprijateljske snage koje su bile raspoređene u Divoselu i Ličkome Čitluku i osloboditi ta mjesta od okupatora. Tijekom akcije, dva su pripadnika jedinice teže ranjena. Nakon završetka akcije, „Poskoci“ ostaju na utvrđenim borbenim linijama na Velebitu.

Dio postrojbe sudjelovao je u operaciji „Bljesak“ od 1. do 4. Svibnja 1995. Cilj operacije bio je osloboditi okupirano područje zapadne Slavonije što je uspješno učinjeno. Zadaća „Poskoka“ u operaciji je bila osigurati komunikaciju prema Omanovcu, a po završetku operacije, 12. svibnja, vraćaju se u Zadar.

Početak vojno – redarstvene akcije „Oluja“, pripadnici Specijalne jedinica „Poskoci“ dočekali su na Velebitu kao dio Skupnih snaga Specijalnih jedinica policije MUP-a RH. „Poskoci“ su tijekom akcije djelovali na glavnom smjeru, zajedno s drugim jedinicama Specijalne policije MUP-a RH. Zadaća snaga koje su djelovale na glavnom smjeru je bila ostvariti brz prodor smjerom M. Golić – Male i Velike Žuljine – relejski centar Ćelavac i ovladati prijevojem Prezid na prometnici smjera Obrovac – Gračac. „Oluja“ je započela 5. kolovoza oko 5 sati ujutro. Sve jedinice na glavnom smjeru su ostvarile vatreni kontakt s neprijateljem već u jutarnjim satima, te su borbe trajale neprekidno sve dok snage Specijalne policije nisu u potpunosti ovladale prijevojem Mali Alan. Drugi dan operacije, „Poskoci“ djeluju u sastavu Četvrte bojne Specijalne policije koja je blokirala istočni dio prometnice Obrovac – Gračac do Prezida i stavila pod nadzor relejni centar Ćelavac. „Poskoci“ su oko 14h toga dana izbili na komunikaciju Prezid – Ćelavac i time u potpunosti ispunili zadaću. Tijekom operacije je poginuo jedan pripadnik jedinice, te je nesretnim slučajem jedan poginuo nakon povratka u Zadar.

Nakon „Oluje“, pa do završetka Domovinskog rata, jedinica izvršava zadaće utvrđivanja i uspostavljanja granica RH, te sudjeluje u operacijama „Povratak“ i „Krug – Dubrovnik“. Krajem 1995. godine, jedinica preuzima zadaću osiguranja granice RH na potezu Ličko Petrovo Selo – Kulen Vakuf.

Specijalna jedinica policije PU zadarske „Poskoci“ smatra se prvom postrojbom specijalne policije osnovanom u Republici Hrvatskoj te začetnikom osnivanja takvih specijalnih jedinica policije. Prije njihovog ustroja, postojala je samo jedinica za specijalne namjene Lučko. Nakon reorganizacije MUP-a 2001. godine, Specijalna jedinica policije MUP-a RH „Poskoci“ se ugasila, a kao njezin sljedbenik djeluje Interventna jedinica policije PU zadarske.

 

FOTO: Youtube.com

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta “Branitelji u društvu” koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

  1. Specijalna policija u Domovinskom ratu; Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata; Zagreb; Lipanj 2017.
  2. Zadarski list; Poskoci su bili prva postrojba specijalne policije u Hrvatskoj; 2010.;
    https://www.zadarskilist.hr/clanci/13102010/poskoci-su-bili-prva-postrojba-specijalne-policije-u-hrvatskoj
  3. Udruga veterana SJP Alfa; Dvadeset godina od osnutka SJP Poskoci Zadar;
    http://www.uvsjp-alfa.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=194:dvadeset-godina-od-osnutka-sjp-poskoci-zadar&catid=46:branitelji&Itemid=117

O autoru

Marijana Dangubic

Magistra politologije, radno iskustvo stjecala je kao volonter portala Studentski.hr, zatim u TV produkcijskoj kući, te kao zaposlenik Udruge Rast na različitim projektima usmjerenima na podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata. Trenutno radi kao voditelj EU projekta „Neurotrening i biomehanika pokreta“ koji provodi Udruga Rast, a od 2018. godine piše za portal Braniteljski.hr na kojem je bila i glavna urednica.