Domovinski rat Na današnji dan

27. obljetnica 1. gardijske brigade “Tigrovi”

Na današnji dan 1990. godine u Rakitju je osnovana Jedinica za posebne namjene MUP-a Republike Hrvatske “Rakitje”, da bi kasnije prerasla u 1. gardijsku brigadu “Tigrovi.”

Okosnicu Brigade činili su dragovoljci, sposobni i čestiti mladići iz svih krajeva Hrvatske i iseljeništva te dijelovi Hrvatske policije.

Za vrijeme Jedinice za posebne namjene MUP-a “Rakitje”, izvršavali su osjetljive vojno-redarstvene zadaće. Tako se najviše pamte njihove akcije uhićenja Arkana, ali i sudjelovanje u akciji na Plitvicama “Krvavi Uskrs” zajedno s drugim jedinicama posebne namjene MUP-a.

Uslijed kontinuirane agresije na Hrvatsku te formiranjem i ojačavanjem Hrvatske vojske, “Tigrovi” do kraja 1991. godine ustrojavaju šest pješačkih bojni, Oklopno-mehaniziranu bojnu i pristožerne rodovske postrojbe. U ljeto 1991. godine dio brigade držao je položaje u Novim Čakovcima, Erdelju, Vukovaru, Tenji, Đelekovcima I Iloku. Također su sudjelovali u borbama na novogradiškom i novaljanskom ratištu te su u Operaciji “Orkan ’91” imali vrlo važnu ulogu u oslobađanju okupiranog područja.

1992. godine sudjeluju u akciji deblokade Dubrovnika, čime je uspješno oslobođen hrvatski jug. Iste godine, za vrijeme Operacije “Bljesak”, vodili su jedan od dva glavna napadna pravca kojima su uništili srpske snage u zapadnoj Slavoniji, a 1993. daju značajan doprinos u Operaciji “Maslenica”.

Iako je 1994. Brigada uglavnom bila neaktivna, pamti se kao godina u kojoj je život izgubio heroj Domovinskog rata i jedan od simbola “Tigrova” – Damir Tomljanović Gavran.

U “Oluji” je Brigada bila postavljena sjeverno od Gospića te je bila odgovorna za dosezanje granice s Bosnom i Hercegovinom na toj liniji. Također je igrala vrlo važnu ulogu u ratnim operacijama u Bosni i Hercegovini, od “Ljeta ’95” do “Južnog poteza”.

U “Tigrovima” je tijekom Domovinskog rata sudjelovalo 11 tisuća pripadnika. U akcijama je živote za Domovinu dalo 367 pripadnika, 1711 je ranjeno, a 201 pripadnik bio je u logoru. Nažalost, šestero se pripadnika još uvijek vodi nestalima.

Danas su “Tigrovi”, u procesu preustroja Oružanih snaga RH, ukomponirani u sastav novostvorene Gardijske motorizirane brigade, a naziv i simbole Tigrova nosi 1. mehanizirana bojna “Tigrovi” Gardijske motorizirane brigade.

O autoru

Ines Herceg